Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-06

Kentima: Resultat av Företrädesemissionen

RESULTAT AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Slutgiltiga sammanställningen visar att totala teckningen i Kentima
Holdings företrädesemission om cirka 12,5 mnkr uppgår till 4 634 603 Units,
motsvarande 14 598 999,45 kronor, vilket motsvarar en överteckning av
företrädesemissionen om ca 2,1 mnkr eller ca 17 procent.

Totalt har 3 202 454 Units tecknats med företräde (81 procent av samtliga
Units i företrädesemissionen) och 1 432 149 Units tecknats utan företräde
av cirka 270 tecknare.

Genom överteckningen av företrädesemissionen kommer cirka 83 procent av
Överteckningsemissionen om 2,5 mnkr att kunna tas i anspråk.

Samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnotor
beräknas kunna skickas ut måndagen den 6 juli.

Genom Erbjudandet tillförs Kentima Holding cirka 12,5 mnkr i likvida medel,
efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr och kvittning av lån från
huvudägare om cirka 0,5 mnkr.

De nya aktierna beräknas kunna tas upp till handel på First North i början
av augusti 2015. De nya teckningsoptionerna TO 1 B beräknas kunna tas upp
till handel på First North i slutet av augusti 2015, under förutsättning
att First North godkänner ansökan om upptagande till handel.

Genom företrädesemissionen och överteckningsemissionen emitteras 13 903 809
aktier, varav 499 998 aktier av serie A och 13 403 811 aktier av serie B,
samt 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Efter registrering hos
Bolagsverket kommer Kentima Holding att ha 25 816 569 aktier emitterade,
varav 999 998 aktier av serie A och 24 816 571 aktier av serie B.
Aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 868 507,64 kronor.

Lund den 6 juli 2015

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kentima Pressrelease 2015-07-06.pdf

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och
försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och
säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security
erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger
användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar,
höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter,
allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser,
köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva
produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi
säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög
kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med
användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv
prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt
inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på
NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate
Finance AB.

Kentimas produktområden:
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.