Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-13

Kesko Oyj: Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.04.2015 KLO 16.15 1(2)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2014 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 143 698 osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,50 euroa osaketta kohden
eli yhteensä 148 715 547,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön
hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 15.4.2015 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti
22.4.2015.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2014.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi
yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen
korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat
seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000
euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan
500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle,
joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan
valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten
päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen
mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen
yhtiökokouksen 2018 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen,
kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan,
eMBA Mikael Aron (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi
jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen
kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin (uusi jäsen).

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut
korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Osakkeet voidaan antaa
maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista
maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden
merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta
vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.4.2012
hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta
B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Haettu valtuutus ei
kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta
antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta,
joka on voimassa 30.6.2017 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 10.2.2015 pörssitiedotteilla.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 23.2.2015 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja
antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kesko Oyj via Globenewswire

HUG#1910654

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.