Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Kesko Oyj: Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.02.2016 KLO 09.03 1(2)

Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 4.4.2016 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2015 maksettavaksi osingoksi 2,50
euroa osakkeelta, hallituksen valtuuttamista päättämään yhtiön omien
B-osakkeiden hankkimisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
antamisesta. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina huhtikuun 4. päivänä 2016 klo 13.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien
asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan
ehdotukset:

Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella
jaettaisiin osinkoa 2,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2016 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei
makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 13.4.2016.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi")
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja
maksaminen tapahtuisi Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta
alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättäisi muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista. Valtuutus olisi voimassa 30.9.2017 saakka.

Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien
omien B-osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus olisi oikeutettu päättämään enintään 1 000 000
B-osakkeen luovuttamisesta.

Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voitaisiin antaa osakkeenomistajien
merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita.

Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voitaisiin antaa myös osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voitaisiin luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkittäisiin
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaisi yhtiökokouksen
8.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen luovuttaa yhteensä enintään 1 000
000 B-osaketta. Haettu valtuutus ei kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen
13.4.2015 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 20 000
000 uutta B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2018 saakka.

Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö
valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut,
että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään vuonna 2017 pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä valtuutettaisiin päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Tilinpäätösasiakirjat tulevat
osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internet-sivuilla viikolla 10.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiön verkkosivuilla sekä
pörssitiedotteena.

Lisätietoja
antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kesko Oyj via Globenewswire

HUG#1983296

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.