Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

KI: AVMATTNINGSFAS, SÄNKER TILLVÄXTPROGNOS FÖR 2019-2020 (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Konjunkturinstitutet, KI, sänker sin tillväxtprognos för i
år och nästa år något.

Det skriver de i en prognos på onsdagen.

BNP väntas öka med 1,1 procent i år, 1,0 procent nästa år och 1,5 procent år
2021. I oktoberprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,2 procent i år, 1,1
procent nästa år och 1,7 procent år 2021.

KI konstaterar att den svenska ekonomin har gått in i en tydlig avmattningsfas
vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen förstärks av
osäkerheten kring brexit och handelskonflikter.

Produktionen i den svenska ekonomin blir något lägre och arbetslösheten något
högre än normalt 2020 och 2021. Samtidigt faller inflationen tillbaka och
blir påtagligt lägre än 2 procent de närmaste åren. Trots detta väntas
Riksbanken fatta beslut om att höja reporäntan vid mötet i december.

Det mesta talar för att konjunkturen fortsätter att försvagas den närmaste
tiden.

Förtroendeindikatorer i Konjunkturbarometern för både hushåll och företag är
på en lägre nivå än normalt och företagens anställningsplaner pekar på
ungefär oförändrad sysselsättning de kommande tre månaderna. Prognosen är att
BNP-tillväxten faller tillbaka till 0,1 procent per kvartal det fjärde
kvartalet 2019 och det första kvartalet 2020. Även sysselsättningstillväxten
bedöms bromsa in ytterligare något 2020 och förblir dämpad även året därpå.

Den svaga efterfrågetillväxten i näringslivet innebär att det inte kommer att
finnas något större behov för företagen att öka personalstyrkan, i synnerhet
inte inom industrin. Kommunernas negativa finansiella sparande håller
samtidigt tillbaka sysselsättningen i den offentliga sektorn som bara ökar
svagt under perioden. Samtidigt fortsätter tillväxten i arbetskraften de
närmaste åren.

Tillsammans med den relativt svaga ökningen av sysselsättningen innebär det
att arbetslösheten stiger till 7,4 procent år 2021.

Den offentliga sektorns sparande bedöms ligga på 0,1 procent nästa år. Det
strukturella sparandet bedöms ligga på 0,3 procent av potentiell BNP 2020,
vilket är i linje med överskottsmålet.

"I händelse av en lågkonjunktur finns det utrymme för regeringen att föra en
expansiv finanspolitik men det förutsätter en åtstramande finanspolitik
längre fram", skriver KI.

Samtidigt som den offentliga sektorns finansiella ställning är stark ökar
kommunernas skulder. För att motverka kommunala skattehöjningar framöver
krävs betydligt ökade statsbidrag. Sammantaget hålls ökningen av den
offentliga konsumtionen 2020 tillbaka av det ansträngda läge som många
kommuner och regioner befinner sig i.

Prognosen baseras på antagandena att brexit sker under ordnade former och att
den internationella handelskonflikten inte eskalerar ytterligare. Skulle
dessa antaganden visa sig vara felaktiga är risken betydande att den svenska
ekonomin går in i en tydlig lågkonjunktur.

KI 2019 2020
==============================================================
BNP 1,1% 1,0%
Arbetslöshet 6,8% 7,2%
KPIF 1,7% 1,6%
==============================================================

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.