Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

KI: BAROMETERINDIKATOR STEG TILL 120,0 I OKTOBER (NY)

(tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 120,0 i oktober, jämfört med 119,4 föregående månad.

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg till 128,5 från 126,1 föregående månad. Det är en ny rekordnivå. Industriföretagens små lager samt stora orderstock förklarar indikatorns ovanligt höga nivå.

Indikatorn för tjänstesektorn steg till 112,2 från 112,0 medan byggsektorn steg till 110,4 från 109,9.

Detaljhandelsindikatorn steg till 117,0 från 115,7. Ökningen förklaras av att företagens försäljningsvolym stigit förhållandevis mycket. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att företagen inte har lika höga förväntningar på framtida försäljningsvolym.

Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk till 103,1 från 106,6. Samtliga frågor förklarar nedgången men den förklaras mest av att både hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader försämrades.Konjunkturbarometern okt sep aug
==============================================================
Barometerindikator 120,0 119,4 120,3
Industri 128,5 126,1 128,0
Hushåll 103,1 106,6 107,9
==============================================================


Bild: KI-barometer

Författare Direkt-SE