Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

KI: JÄMVIKTSARBETSLÖSHETEN STIGER NÅGOT KOMMANDE ÅREN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska jämviktsarbetslösheten stiger något de kommande åren.

Det sade Petter Danielsson på Konjunkturinstitutet, vid ett seminarium på måndagen där han presenterade ett kapitel ur KI:s senaste lönebildningsrapport.

Han sade att en låg arbetslöshet är ett mål de allra flesta delar, men att en viss arbetslöshet verkar oundviklig. En rad olika friktioner på arbetsmarknaden gör att lediga jobb och arbetslösa aldrig perfekt kommer att matchas med varandra.

KI bedömer att den svenska arbetsmarknaden var nära jämvikt under 2019, med en jämviktsarbetslöshet som då låg på 6,8 procent. Jämviktsarbetslösheten väntas nu stiga, till 7 procent 2023, delvis till följd av kvardröjande effekter av krisen under pandemin. Jämviktsarbetslösheten sjunker sedan tillbaka igen, för att vara tillbaka runt 6,8 procent år 2030.

"De exakta förändringarna i prognosen ligger nog inom felmarginalen, men det är nog en bra bedömning att jämviktsarbetslösheten stiger litegrann, men inte så mycket", sade Petter Danielsson.

Han påpekade att KI:s bedömning av jämviktsarbetslösheten pendlat mellan 6,5 och 7,5 procent de senaste 25 åren, samtidigt som den faktiska arbetslösheten, bortsett från några kvartal runt millennieskiftet, aldrig varit under 6 procent sedan 1990-talskrisen.

I KI:s prognos höjs jämviktsarbetslösheten av att den nu rekordhöga långtidsarbetslösheten försämrar matchningen genom att arbetslösa tappar kompetens och förankring på arbetsmarknaden.

"Men de flesta som blir långtidsarbetslösa under krisen kommer i jobb igen", påpekade Petter Danielsson.

Jämviktsarbetslösheten höjs också av demografiska sammansättningseffekter, där grupper med lägre jobbchanser står för en högre andel av de arbetssökande.

Stefan Erickson, docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, sade i en kommentar att jämviktsarbetslösheten nog kan vara ännu högre än vad KI bedömer.

"Mina slutsatser är att det finns mer som talar för att jämviktsarbetslösheten går upp lite mer än att den ligger under KI:s bedömning", sade han.

Han pekade bland annat på att många arbetslösa kan sakna de svenskkunskaper som krävs på arbetsmarknaden liksom att det finns osäkerheter kring vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kan innebära samt att den förstärkta a-kassan kanske inte alls kommer att dras tillbaka igen.

"Detta skulle, åtminstone tillfälligtvis, kunna pressa upp jämviktsarbetslösheten", sade han.

Han påpekade också att det finns en fortsatt ganska stor anhöriginvandring till Sverige och att man kan ifrågasätta rapportens slutsats att distansarbete kan minska geografiska obalanser och därmed sänka jämviktsarbetslösheten.

"Många av de som nu är arbetslösa hoppas nog på mer manuella jobb som inte kan utföras på distans", sade Stefan Erickson.

Slutligen lyfte han fram att det efter tidigare kriser visat sig svårt att få ned arbetslösheten igen till vad den var före krisen.

"Nu är det framför allt besöksnäringen som slagits ut och den verksamheten borde vara lättare att få i gång igen. Men vi bör ha persistenseffekter i åtanke, låter vi arbetslösheten stiga kan det bli väldigt svårt att få ned den igen", sade han.

Stefan Erickson tillade också att en jämviktsarbetslöshet på 7 procent är högt.

"Det är ett ganska dystert budskap i rapporten. Visserligen stiger inte jämviktsarbetslöshet så mycket, men den ligger samtidigt kvar runt 7 procent. Jag tycker att ett land som Sverige borde kunna få ned jämviktsarbetslösheten bra mycket mer än 7 procent", sade han.
Författare Direkt-SE