Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Kilimanjaro Gold: Kilimanjaro Gold har påbörjat produktion av guld

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), rapporterar att testproduktion av guld ur
restupplag fortsatt under första kvartalet vid Maragruvan i norra Tanzania.
Verksamheten är fortfarande att karaktärisera som tester då fortsatt
utvärdering sker av halter, utbyten och optimal hantering av produktion.
Totalt har i perioden ca 4 000 ton genomgått lakningsprocessen och 2 930 gram
doréguld producerats med en renhetsgrad av 80% (orenheter utgörs främst av
silver och koppar). Netto har 2 345 gram guld sålts till världsmarknadspris.
Av det lakade tonnaget av restupplag har 3 400 ton, motsvarande 85 %,
processats under sex veckor i februari och mars. Produktion och tester
fortsätter nu med målet att öka produktionen av guld genom ökning av
månatligt tonnage av restupplag som genomgår lakning till minst 4 000 ton.
Parallellt kommer fokus läggas på optimering av produktionsprocessen för att
maximera lönsamhet. Målsättningen är att genom olika åtgärder höja
utbytesnivåer och renhetsgrad i producerat guld.

Testproduktionen vid Maragruvan har haft en positiv trend med ökande
produktion. Vad gäller utbytesnivåer uppvisar produktionen ojämnheter,
vilket delvis kan förklaras av varierande halter och kvalitet i olika delar
av restupplag som testats under första kvartalets produktion. Bolaget
planerar fortsatt testproduktion med ökande volymer. I takt med att ökad
kunskap om möjligt tonnage, halter, utbyten, renhetsgrad och andra parametrar
erhålls, kommer produktionen kunna övergå från testproduktion till att
kategoriseras som normal produktion. Vidare har Bolaget erhållit
förfrågningar om lakning vid den egna anläggningen av restupplag från andra
platser i Maraområdet.

Som tidigare meddelats, visar en oberoende preliminär ekonomisk utvärdering
som genomfördes våren 2013 att det vid Maragruvan finns restupplag om ca 225
000 ton med en genomsnittlig halt av 1,44 g/t guld. Enligt studien finns
ytterligare fyndigheter ovan jord om 50 000 ton i form av mineraliserat grus
med en genomsnittlig halt om 0,8 g/t guld. Totalt bedöms 10 500 oz. guld
finnas i restupplag och mineraltillgångar ovan jord. Enligt den preliminära
ekonomiska utvärderingen finns potential att öka produktionen till en
månatlig nivå om ca 4-5 kg (beroende på bl a utbytesnivåer). Kassaflöde från
produktion av restupplag bedöms kunna bidra till senare planerad
prospektering av fyndighet under jord vid Maragruvan.

Kilimanjaro Gold Holding AB tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Underlaget
till detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Paul Hammergren
(Fil. Kand. Geolog) som är av SveMin godkänd som ”Kvalificerad Person” (QP)
med rätt att redovisa mineraltillgångar och -reserver. Paul Hammergren är
styrelseledamot i Kilimanjaro Gold Holding AB och innehar 10 000 köpoptioner
personligen och via delägt bolag 22 639 aktier och 2 156 köpoptioner i
Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Hjorth

VD Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Mobil: 0725 - 38 25 25, E-post:peter.hjorth@kilimanjarogold.com

Se även:www.kilimanjarogold.com

_______________________________________________________________________________________________

Kilimanjaro Gold
är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i
Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där
potential finns att bevisa mineraltillgångar på upp till 1 miljon oz. guld.
Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB
(publ), det svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska
dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.