Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Kilimanjaro Gold: Kommuniké från extra bolagsstämma i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) under namnändring till Hedera Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 19 november 2015 fattades i huvudsak följande
beslut:

* att sälja samtliga aktier i dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB,
* att ändra firman till Hedera Group AB (publ)
* att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen till att bedriva
uthyrning av personal, rekrytering och entreprenadverksamhet inom
bemanning;
* att minska aktiekapitalet med 5 094 956,70 kr för avsättning till fritt
eget kapital,
* att förvärva samtliga aktier i Läkarresurs AF Rekryt AB
* att genom apportemission av lägst 31 843 434 st aktier av serie B öka
bolagets aktiekapital med 5 094 956,70 kr,
* att teckningskursen är 0,78 kr per aktie, dvs totalt 25 000 000 kr,
* att teckningsberättigade är Lectica AB som är ägare till 100 % av aktierna
i Läkarresurs AF Rekryt AB,
* att betalning för aktierna skall erläggas med 1000 st aktier i Läkarresurs
AF Rekryt AB genom apport,
* att teckning av aktierna skall ske den 19 -20 november 2015,
* att de nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med första
gången utdelning infaller efter registrerad nyemission,
* att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 varvid styrelsen
bemyndigades att besluta om avstämningsdagen för den omvända spliten,
* att på erforderligt sätt för genomförande av samtliga beslut ovan ändra
aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen,
* att välja Peter Näslund och Bertil Haglund som nya styrelseledamöter och
att entlediga Nils Sandstedt, Johan Österling, Filip Ebbersten och Paul
Hammergren. Peter Näslund valdes till ordförande.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

På efterföljande styrelsemöte valdes Bertil Haglund till VD i Bolaget och
fattades beslut att inleda listbyte till First North.

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 ellermail: bertil.haglund@lectica.se

Peter Näslund, ordförande 070 4220 111

Om Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (fd Kilimanjaro Gold Holding AB) erbjuder bemanning och
rekrytering inom nischade områden. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds
läkarbemanning till primärvården.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.