Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-02

Kinesiska huvudägarens röst kraftigt försvagad på stämma

wysiwyg_image

Bildtext: Efter årsstämman ställde Rezidors styrelse och vd sig vant upp på en lång och rak rad för fotografering. I bakre raden: stämmoordföranden Dick Lundqvist.

HNA äger cirka sjuttio procent i Rezidor men röstade bara för drygt femtio på årsstämman. Att huvudägaren pantsatt runt 20 procent av Rezidor kom som en överraskning och väckte många frågor.

Minoriteten i Rezidor är utsatt efter budet från kinesiska HNA. Aktiepararnas ombud Åsa Wesshagen agerade  mot den bakgrunden mycket aktiv på årsstämman som hölls i Stockholm i slutet av april.

Vd Federico J. Gonzàlez berättade på stämman att det inrättats ett så kallat ”oberoende utskott” som ser över eventuella intressekonflikter mellan Rezidor och den kinesiska huvudägaren HNA.

Rezidor har för övrigt inrättat det man kallar ”en global styrkommitté”. Gonzàlez konstaterade: ”Rezidor led av att Carlsson ville utveckla bolaget på ett annat sätt. Det skapade problem. Därför satte vi till den här gruppen där jag och Knut Kleiven* sitter med. I gruppen finns också andra ledamöter, plus John M. Kidd från Radisson Hospitality”

Gustaf Sjöberg, företrädande ett flertal utländska ägare, och Stefan Johansson från försäkringsbolaget PRI, utsågs till justeringsmän. Efter ordföranden Di Xins korta inlägg begärde Stefan Johansson att få ett förtydligande med avseende på huvudägarens innehav i Rezidor.

”Ni äger 69,5 procent? Ni ägde 70,5 när budet gick igenom. Ni har lagt ut delar på panthavaren? Det ser märkligt ut! Det vore fint om vi kunde få ett svar på detta”.

HNA ville först inte kommunicera kring sitt aktieinnehav men till sist valde HNA att uttala sig. ”Vi är registrerade på Euroclear. Information går att hitta. Den finns på Euroclears hemsida”.

Efter en stunds dividerande om Euroclears ägarsiffror så begärde advokaten Annika Andersson ordet. Hon var biträde på stämman till Steven Song som företrädde Carlson Hotels, Inc. (dvs. det av HNA helägda dotterbolag som formellt äger Rezidorinnehavet). Andersson klargjorde: ”Det handlar om aktier som inte har rapporterats på korrekt sätt. Det är egna aktier som rapporterats”.

I röstlängden framgick att HNA:s helägda dotterbolag ’Carlson Hotels’ (inte att förväxla med Carlson) företrädde 87,5 miljoner Rezidor-aktier vilket motsvarar ungefär hälften av det totala antal aktier i Rezidor. Givet att Carlson Hotels ägarandel legat på omkring 70 procent efter budet på Rezidor så ”saknades” 20 procent.

Johansson ställde följdfrågan: ”Varför representerar ni inte de aktierna idag, om ni hävdar att ni har dem”? Andersson svarade: ”De är pantsatta. HNA har pantsatt aktierna och kommit överrens om att inte representera och rösta för dem. Det är naturligt, eftersom de är pantsatta”.

HNAs tjänstemän, som fullgjorde sina åtaganden i egenskap av ledamöter i Rezidors valberedning och styrelse, kunde mao. inte rösta på stämman för den delen av HNA:s innehav som var pantsatt.

Att huvudägaren hade pantsatt en så stor del av sitt Rezidorinnehavet väckte många frågor som förblev obesvarade. Motivet till varför HNA hade lämnat så många aktier i pant klargjordes exempelvis inte.

Efter att frågorna kring huvudägarens röstnärvaro, eller kanske snarare "röstfrånvaro", hade ebbat ut frågade en liten aktieägare:

”Vad heter bolaget egentligen? Bytte man namn vid förra årets stämma? Jag ringde bolaget och frågade om jag har kommit till Rezidor. Då säger man att jag har kommit till Radisson. Men i årsstämmo-handlingarna står det Rezidor. Hur hänger det ihop”?

Stämmoordförande Dick Lundqvist förklarade: ”Vid denna stämma ska det fattas beslut om namnet. Aktieägarna vill byta namn till Radission från Rezidor”.

Vd tillade: ”Dina frågor är inte dumma, framför allt inte då det handlar om kommunikation. Även tidigare har det varit två bolag, Carlsson och Rezidor. De hade marknadsföringen gemensamt. Det bolag som ägnade sig åt marknadsföringen, det var Rezidor. De diskuterade med online-plattformar. Vi har diskuterat det och förändrat. Carlsson har bytt till Radisson Hospitality. Vi föreslår att vi ska heta Radisson. Marknadsbolagen är Radisson. Det tog tid för mig att förstå det”.
 

wysiwyg_image

Bildtext: Rezidors årsstämman tolkades simultant från och till kinesiska, svenska och engelska.

Med hjälp av hörlurar kunde deltagarna lyssna till och förstå de som talade på stämman.

På bilden syns i bakgrunden "tolkbåset".

I sitt stämmotal återkom González flera gånger till den så kallade femårsplanen, en inte så vanlig vinkling sett ur ett svenskt perspektiv, men kanhända ur ett kinesiskt?

Aktiespararna ställde frågor till ledningen om digitaliseringen av hotellbranschen. Att boka billiga hotellrum har aldrig varit lättare. Hur kan ni mot den bakgrunden öka priserna och marginalerna?

Vd svarade att det gäller att ha goda relationer med webbplattformarna.

Valberedningens ordförande, Kin Ching Lo, tog på stämman upp behovet av en bättre könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelse innebar för övrigt att dispens från Bolagsverket med avseende på bosättningskravet behövde medges. Åsa Wesshagen frågade på vilken grund som Bolagsverket i förväg hade lämnat sådan dispens. ”Ett antal personer bor i Schweiz”, var svaret hon fick.

Aktiespararna ansåg att valberedningen skulle beakta de lagar och regler som fanns då de tog fram sitt förslag till styrelsesammansättning. Efter att ha framfört det kravet lade Aktiespararna, som en markering, ner förbundets röster vid valet av styrelse.

För att valberedningens kontaktytor mot Europa skulle kunna utökas föreslog Åsa Wesshagen att antalet ledamöter i valberedningen skulle vara sex (!). En sådan ordning skulle medföra att det fanns en rimlig chans att någon av de svenska institutionerna skulle kvala in i valberedningen och bidra med sina kontaktytor som företrädelsevis kunde antas vara europeiska.

Aktiespararnas förslag, som ställdes mot valberedningens, röstades emellertid ned. En grupp mindre aktieägare reserverade sig tillsammans med Aktiespararna mot beslutet.

Vad avsåg förslaget till riktlinjer för ledande befattningshavare så ansåg Aktiespararna att förslaget var alltför fokuserat på kortsiktig bonus. Då Aktiespararna även ansåg att taket för den rörliga ersättningen var för hög röstade förbundet nej till förslaget om riktlinjer för ledande befattningshavare.

Stämmans sista beslutspunkt rörde ändring av bolagsnamnet från Rezidor till Radisson Hospitality AB (publ). Även detta förslag fick mothugg från Aktiespararna. ”Att byta namn krånglar bara till det för de små aktieägarna”, förklarade Åsa Wesshagen förbundets ovilja att byta bolagsnamnet.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

*Knut Kleiven är Rezidors vice VD och finansdirektör, reds. anm

wysiwyg_image

Bildtext: Vd Federico J. Gonzàles gör på bilden entré i stämmolokalen under muntra tillrop. I bakgrunden skymtar Stockholms Stadshus. Det var en närmast hänförande utsikt från Skybaren på Radisson Royal Viking där årsstämman ägde rum.

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.