Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Kinnevik: Årsstämma 2019

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman
beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett,
Wilhelm Klingspor, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg, samt val av
Susanna Campbell och Brian McBride till nya styrelseledamöter. Vidare valde
årsstämman Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade att en
utdelning om 8,25 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för
räkenskapsåret 2018, att utbetalas till aktieägarna vid två tillfällen om
4,25 kr respektive 4,00 kr. Avstämningsdag för den första utbetalningen ska
vara torsdagen den 9 maj 2019 och för den andra utbetalningen fredagen den
8 november 2019. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive rätt
till den första utbetalningen är tisdagen den 7 maj 2019 och första dagen
för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till den första utbetalningen är
onsdagen den 8 maj 2019. Sista dagen för handel i Kinnevikaktien inklusive
rätt till den andra utbetalningen är onsdagen den 6 november 2019 och
första dagen för handel i Kinnevikaktien exklusive rätt till den andra
utbetalningen är torsdagen den 7 november 2019.

Årsstämman beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att:

* Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordningen för
valberedningen (att gälla till dess beslut om förändring av ordning
för valberedningen fattas av bolagsstämman).
* Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
* Anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram, innefattande beslut om
ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5 genom införande av fyra nya
serier med omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier och
beslut om nyemission av högst 921 080 incitamentsaktier till
Kinnevikanställda som väljer att delta i programmet.
* Bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier för
att täcka kostnader för beslutade långsiktiga incitamentsprogram.
* Bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna A- och B-aktier
för att ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera
långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna samt täcka
kostnader och att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i
bolagets beslutade långsiktiga incitamentsprogram.
* Godkänna överlåtelsen av fastigheten Åre Äggsjön 1:2 till Äggsjöns
Vildmark AB, ett bolag som ägs av Cristina Stenbeck, Wilhelm
Klingspor och Marie Klingspor.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs
Henrik Poulsen till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsåg styrelsen ett
revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett utskott för
bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (Governance, Risk and
Compliance, "GRC"). Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i
revisionsutskottet, och Henrik Poulsen, Wilhelm Klingspor och Susanna
Campbell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett
utsågs till ordförande i ersättningsutskottet, och Susanna Campbell och
Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Dame
Amelia Fawcett utsågs till ordförande i GRC-utskottet, och Brian McBride
och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i GRC-utskottet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com

eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för
entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger
vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi
skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade
marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde
och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället.
Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.
Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

* Pressmeddelande

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.