Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Kinnevik: Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 december 2019
uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 276.902.244, och det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 580.701.132.

Den 7 november 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om
utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A.
till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet
innefattade en aktiesplit varigenom varje befintlig aktie i bolaget delades
i två nya aktier, varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten
ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 276.923.634 aktier till
totalt 553.847.268. Se pressmeddelande om tillfälligt ökat antal aktier och
röster i Kinnevik från den 29 november 2019. De 276.923.634 inlösenaktierna
löstes under december 2019 in av Kinnevik som en del av
aktieinlösenprogrammet. Därefter uppgick antalet aktier i Kinnevik till
276.923.634, samma antal som före aktiespliten. Under december 2019 har
Kinnevik även löst in 21.390 omvandlingsbara, efterställda,
incitamentsaktier tillhörande före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga
aktieincitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna i maj 2018 och 2019.

Per den 30 december 2019 är aktierna i Kinnevik fördelade i två
stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

* 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och
241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik
i eget förvar innehar 297.770 stamaktier av serie B som därmed inte
kan företrädas vid bolagsstämma),
och                                                                                                                                        
* 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier
av serie E 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018, 297.258
incitamentsaktier av serie G 2018, 41.325 incitamentsaktier av serie
D 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie E 2019, 116.325
incitamentsaktier av serie F 2019 och 421.995 incitamentsaktier av
serie G 2019, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
den 30 december 2019 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com

eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för
entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att
erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och
företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk
innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva
ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att
bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi
investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader.
Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.
Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

* Pressmeddelande

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.