Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Kinnevik: Står starkt positionerade inför 2H och de kommande åren – VD

(SIX) Efter positiv utveckling kring både tillväxt och
investeringar i Kinneviks portföljbolag under andra kvartalet står
investmentbolaget nu starkt positionerade, såväl inför andra halvåret
som åren framöver. Nuvarande utmaningar innefattar en del av
tillväxtmarknadsinvesteringarna samt transformationen av de mogna
innehaven Millicom, MTG och Tele2.

Det säger Kinneviks vd Lorenzo Grabau till SIX News i en intervju
efter halvårsrapporten.

"Vi har starka bolag med goda marknadspositioner, utmärkta
kundrelationer och väldigt starka varumärken. Våra bolag är även
välinvesterade för kunna fånga tillväxtmöjligheter på sina respektive
marknader och därtill har vi väldigt motiverade team som präglas av
'Kinnevik-andan': de är entreprenöriella, motiverade och redo att
driva på affärernas tillväxt. Allt det här gör att vi kan ha
tillförsikt inför de kommande åren", summerar Grabau läget.

----------------------------------------------------------------------
FRAMGÅNGAR MED ZALANDO-RAPPORT, ÖKAT GFG-ÄGANDE OCH VÄRDEÖVERFÖRINGAR
----------------------------------------------------------------------

Som en av andra kvartalets stora framgångar lyfter Kinnevik-vd:n
fram Frankfurt-noterade nätmodeinnehavet Zalandos preliminära
halvårsbesked:

"Den viktigaste nyheten var att vårt innehav Zalando levererade en
väldigt solid tillväxt på +25 procent, i toppen av deras guidning,
samt en 8,5-procentig rörelsemarginal - uppenbarligen överraskade
detta många då aktien steg 22 procent på rapportdagen. Vi på Kinnevik
har varit väldigt övertygade om Zalandos förmåga att kunna leverera
och det här bekräftade vår uppfattning", säger Grabau.

Kvartalets andra stora framgång blev utfallet när onoterade
nätmodeinnehavet Global Fashion Groups (GFG) senaste stora
kapitalanskaffning gick i mål.

"Kinnevik stärker här sin position till att bli 35-procentig
huvudägare samtidigt som Rocket (Internet) minskar till 20 procent.
För en investering på 161 miljoner euro, en minskning från vårt totala
åtagande på 200 miljoner, får vi 50 procent av investeringsrundan till
en väldigt attraktiv värdering. Att vi ökar till en meningsfull
huvudägarposition är i linje med hur vi agerade i Zalando, där vi
ökade till 36 procents ägande i tidig fas", säger Kinnevik-vd:n här.

Zalando motsvarade vid halvårsskiftet hela 27 procent av Kinneviks
totala substansvärde och GFG motsvarade knappa 6 procent, inräknat lån
från Kinnevik. Kinneviks direkta aktieinnehav i mångåriga
samarbetspartnern Rocket Internet, en Frankfurt-noterad
internetbolagsindikator, motsvarade också knappt 6 procent av
substansvärdet.

I dagens rapport upprepade Kinnevik prognosen att nettoinvestera
för 2-3 miljarder kronor under helåret 2016. Beslutade
nettoinvesteringar under första halvåret var cirka 2 miljarder
inklusive GFG och därtill har Kinnevik gjort ett åtagande att
investera cirka 900 miljoner kronor i Tele2:s kommande nyemission.

Grabau sade vid dagens rapportkonferens att 70-80 procent av
Kinneviks tänkta investeringsvolymer för resten av 2016 rör sig om
eventuella investeringar i befintliga innehav.

Den sista stora framgången på senare tid för Kinnevik är enligt
Kinneviks vd dess stora värdeöverföringar till aktieägarna, där 2016
års utdelning och inlösenprogram summerar till drygt 7 miljarder
kronor, motsvarande 25,75 kronor per aktie eller omkring 12 procent av
gårdskvällens börsvärde före halvårsrapporten.

"Att vi genomför det här trots en 'ganska utmanande' aktiemarknad,
där OMX- och DAX-index tappat 6 procent under andra kvartalet, visar
att vi fokuserar på att leverera aktieägarvärde", säger Lorenzo
Grabau.

----------------------------------------------------------------------
TILLVÄXTMARKNADER OCH TRANSFORMATION AV MOGNA INNEHAV BLAND UTMANINGAR
----------------------------------------------------------------------

Allt det här låter väldigt positivt. Finns där några skeenden som
inte har utvecklats fullt så bra?

"Vår största och viktigaste utmaning i nuläget är att 'ett antal'
av de tillväxtmarknadsbaserade företag som vi investerat i och byggt
upp under de senaste 5 åren har mött betydande lokal konkurrens på
dessa relativt omogna marknader. Kombinationen av stark konkurrens och
en begränsad vinstpool i marknaden har inneburit att 'ett antal' av
våra företag, särskilt i Afrika och även vissa i Latinamerika, inte
kunnat växa så snabbt eller haft den lönsamhetsutveckling som vi velat
se", berättar Grabau och fortsätter:

"Till följd av det har vi fått fokusera våra ansträngningar till
färre företag. Bland annat beslutet att avyttra Lazada var ett exempel
på detta: de gjorde av med 300 miljoner dollar under förra
räkenskapsåret, vilket vi ansåg vara för mycket i den fas man befann
sig i, samtidigt som tidshorisonten för att ta innehavet till
lönsamhet blev för lång för oss. Vi ska även fortsätta att omfokusera
'vissa' av våra tillväxtmarknadsföretag till färre länder, vilket
Zaloras avyttringar av verksamheterna i Thailand och Vietnam till
lokala samriskbolag är exempel på."

Hur stort tålamod ska Kinnevik ha med resterande portfölj av
onoterade innehav när det gäller tidshorisonten för att ta innehaven
till positiva operationella kassaflöden?

"Vi anser att hälsosamma företag, innebärande att de är
välpositionerade på sina marknader, har bra ekonomi per enhet och
drivs av bra ledningar, behöver 5-7 år på mogna marknader och 7-9 år
på tillväxtmarknader för att mogna. Givet att företag vi investerat i
uppvisar dessa egenskaper jobbar vi gärna utifrån att det får ta 7 år
på mogna marknader, eller 9 år på tillväxtmarknader, att gå från
verksamhetsstart till transaktion ('liquidity event') eller
lönsamhet", svarar Grabau SIX.

Han exemplifierar med att Zalando fick sin första investering från
Kinnevik 2008-2009 och att bolaget först i senaste kvartalet, andra
kvartalet 2016, verkligen börjat uppvisa mognad. Detsamma gäller ryska
nätbaserade radannonsbolaget Avito, där innehavstiden inleddes ungefär
ett år före Zalando för att summera i en avyttring för 16 gånger
investerat kapital år 2015.

"Det är de tidsperspektiven som krävs. Men med det sagt så kommer
inte alla våra innehav klara av att uppvisa dessa tre egenskaper (som
nämns ovan, SIX anm). I de fallen agerar vi snabbt för att i första
hand förbättra egenskaperna och misslyckas vi med det kommer vi att
söka konsolideringar eller avyttringar. Vi är väldigt tydliga med att
om vi inte ser ut att kunna gå vinnande ur en strid så kommer vi att
gå vidare, istället för att fortsätta plöja ned kapital", förklarar
Grabau och kokar ned Kinneviks beslutsroll till följande:

"Inom Kinnevik ska vi använda vår erfarenhet till att göra
bedömningar kring vilka verksamheter som kommer att fungera och vilka
som kommer misslyckas."

Kinneviks andra större utmaning just nu är "transformationen" mot
nya verksamhetsområden för de mer mogna noterade innehaven Millicom,
MTG och Tele2.

"De lämnar sina historiska affärsmodeller, Millicom går exempelvis
från röst till data och kabel medan MTG går från traditionella
fri-TV-sändningar till digital innehållsdistribution. I den här
transformationsfasen genererar bolagen inte längre tvåsiffrig
(procentuella) intäkts- och rörelseresultattillväxt varför
avkastningen blir lägre än både vad den varit historiskt och än vad vi
tror att den ska kunna bli i framtiden", berättar Grabau.

Telekomoperatörerna Millicom och Tele2 utgjorde tillsammans 45
procent av Kinneviks substansvärde vid halvårsskiftet och
mediekoncernen MTG stod för knappt 5 procent.
----------------------------------------------------------------------

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.