Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

KIT: KIT - Nøkkelinformasjon knyttet til foreslått kontantutbytte for Kitron ASA

* Utbyttebeløp: NOK 0,50 per aksje

* Annonsert valuta: NOK

* Siste dag inklusive: 22. april 2020

* Ex-dato: 23. april 2020

* Record date (eierregistreringsdato): 24. april 2020

* Betalingsdato: På eller rundt 5. mai 2020

* Vedtaksdato: 22. april 2020

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Oslo Børs løpende
forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495232

Författare OSE News