Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Klaria Pharma Holding AB: Klaria annonserar den andra stängningen av den finansieringsrunda bolaget påbörjade den 28 April, 2020 genom en riktad nyemission av aktier om cirka 11,4 MSEK

Transaktionen i korthet
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2020. Teckningskursen uppgår till 3 kr och har fastställts i samråd med bolagets finansiella rådgivare efter diskussion med externa investerare och med beaktande av rådande marknadsklimat. Teckningskursen på 3 kr för de nya aktierna innebär en rabatt om 9 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Klarias aktier på Nasdaq First North under de 30 handelsdagarna före styrelsens beslut om emission.

Nyemissionen riktas till ett konsortium av svenska och utländska investerare, däribland MK Capital AB. MK Capital AB kontrolleras av Masoud Khayyami som bland annat är grundare och ordförande i finansbolaget Cardeon Futuring Finance. Störst tecknare i emissionen är MK Capital och närstående med 16%, resterade del tecknas av 13 investerare. 

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Klaria ökar med högst 3 800 000, från 44 426 408 till högst 48 226 408. Aktiekapitalet ökar med högst 63 333,34 kronor, från 740 440,14 kronor till högst 803 773,48 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Klaria efter Nyemissionen. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market när de har emitterats och registrerats, vilket förväntas ske i augusti 2020.

Bakgrund och användning av nettolikvid
Syftet med Nyemissionen är i första hand att säkerställa en ökad diversifiering av ägandet i bolaget samt att förstärka Bolagets finansiella position. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget med nya investerare samt utnyttja möjligheten att till anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för möjliggöra en ambitiös satsning på fler kliniska program.

- Vi välkomnar investerarkonsortiumet som i och med denna finansiering blir nya delägare i Klaria.  Vi är glada över detta intresse från högkvalificerade life-science investerare. Våra viktigaste mål är nu att genomföra både den kommande pivotala bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm och den kommande kliniska studien med Naloxone Alginatfilm." säger Jesper Wiklund, Klarias VD.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2020 kl.8:30 CET.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.