Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma Holding (publ) Årsredovisning 1 januari-31 december 2016

Årsredovisning 2016 för Klaria Pharma Holding AB (publ) är nu
tillgänglig på bolagets hemsida (www.klaria.com).

2016 i korthet:

1 januari-31 december 2016

Ansökan om klinisk prövning på KL-00119 inskickad
I februari 2016 skickades ansökan om klinisk prövning på KL-00119 in
till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnd.

Nästa produkt redo för klinisk prövning
KL-00204 meddelades i april 2016 vara redo för att gå in i klinisk
fas. Avtal tecknat med Recipharm för produktion inför den kliniska
prövningen. (Klaria medd 24 feb 2017 att ytterligare
formuleringsarbete pågår.)

Ansökan om klinisk prövning på KL-00119 godkänd
I april godkände Läkemedelsverket och Uppsala etikprövningsnämnd
klinisk prövning på KL-00119. Studiestart beräknad till maj 2016.

Första dosen av migränläkemedlet KL-00119
Den 11 maj meddelade Klaria Pharma Holding AB att de första
försökspersonerna fått migränläkemedlet KL-00119 i klinisk prövning.

Paul De Potocki ny styrelseordförande
Den 27 maj valdes Paul De Potocki till ny styrelse-ordförande. Thomas
Olin och Scott Boyer omvaldes till styrelseledamöter.

Samarbete med SP Process Development
Klaria Pharma Holding meddelade den 30 Maj att ett samarbete med SP
Process Development har påbörjats. Syftet med samarbetet är att få
djupare kunskap kring produkterna och kommer vara ett bra komplement
till Klaria ABs inhouse-forskning.

Nytt laboratorium i Uppsala
Laboratorieverksamheten i Klaria AB flyttade i juli till Uppsala
Business Park. Formuleringsarbetet kommer därmed kunna utföras på ett
än mer effektivt sätt.

Avtal tecknat med Laboratoires Plasto Sante S.A.S. (LPS)
I juli tecknade Klaria AB avtal med LPS gällande produktion av
läkemedel. Produktionen avser i första hand läkemedel för
registreringsstudier, men även kommersiell produktion är möjlig.

Resultat från första kliniska studien på KL-00119
Den första kliniska studien som utförts på KL-00119 i friska
frivilliga har visat plasmanivåer av sumatriptan motsvarande det som
krävs för en effektiv behandling av migrän.

Efter periodens slut

Klaria ansöker om sitt första egna produktspecifika patent
Klaria meddelade den 27 januari att en patentansökan som täcker
KL-00119, Klarias läkemedelskandidat som innehåller
anti-migränsubstansen sumatriptan, har skickats in till det brittiska
patentverket.

VD tecknar aktier i befintligt optionsprogram
VD Scott Boyer förvärvade i slutet av januari 4 500 aktier i
koncernens dotterbolag FFT Pharmaceuticals AB. Scott Boyer äger efter
detta förvärv 8,26% av aktierna i FFT Pharmaceuticals. På
bolagsstämma 5 juni 2015 fattades beslut om emission av 2,258,000
teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB med syfte att ersätta de
emissioner som Scott Boyer tidigare tecknat i FFT Pharmaceuticals AB.
Dessa teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB har inte nyttjats
och har den 31 januari förfallit utan teckning.

Klaria avslutar avtal om likviditetsgaranti
Sedan noteringen på Nasdaq First North i oktober 2015 har Klaria
Pharma Holding AB haft likviditetsgaranti, vilken avslutades 3
februari 2017.

Uppdatering av Klaria's produktportfölj
Den 24 februari 2017 rapporterade Klaria om de positiva resultaten
från utvecklingen av första anti-migrän-kandidaten KL-00119 och att
det andra migrän-projektet KL-00204 blivit försenat på grund av
ytterligare formuleringsutveckling.

Årsstämma kommer hållas den 26 april 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman
Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/klaria-pharma-holding-ab/r/klaria-pharma-holdi...
http://mb.cision.com/Main/12655/2232799/653490.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.