Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-30 september 2016

Tredje kvartalet 2016, 1 juli-30 september

· FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 2,1 Mkr (0,9 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr
(-1,9 Mkr)

· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,11 kr (-0,05 kr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick
till - 3,7 Mkr (-1,5 Mkr)

Perioden 1 januari-30 september

· FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (1,1 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -11,5 Mkr
(-1,9 Mkr)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,38 kr (-0,15 kr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till - 11,9 Mkr (-1,6 Mkr)

· Eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 163,2 Mkr
(178,2 Mkr)

· Likvida medel per den 30 September 2016 uppgick till 33,8 Mkr
(48,4 Mkr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

Nytt laboratorium i Uppsala
Laboratorieverksamheten i Klaria AB flyttade i juli till Uppsala
Business Park. Formuleringsarbetet kommer därmed kunna utföras på ett
än mer effektivt sätt.

Avtal tecknat med Laboratoires Plasto Sante S.A.S. (LPS)
I juli tecknade Klaria AB avtal med LPS gällande produktion av
läkemedel. Produktionen avser i första hand läkemedel för
registreringsstudier, men även kommersiell produktion är möjlig.

Resultat från första kliniska studien på KL-00119
Den första kliniska studien som utförts på KL-00119 i friska
frivilliga har visat plasmanivåer av sumatriptan motsvarande det som
krävs för en effektiv behandling av migrän.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU.s marknads-missbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på
sid 14 angiven kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 17
november 2016 kl. 08:30 CET.

Stockholm, 2016-11-14

Styrelsen

För mer information, besök www.klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa
produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän-
och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad
drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl
beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic
är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com
(http://www.klaria.com/) finns möjlighet att ladda ner komplett
bolagsbeskrivning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/klaria-pharma-holding-ab/r/klaria-pharma-holdi...
http://mb.cision.com/Main/12655/2124246/590772.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.