Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Klaria Pharma Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ) ("Klaria")
idag den 18 december 2019 godkändes fusionsplanen avseende fusionen
med Karessa Pharma Holding AB (publ) ("Karessa") och beslutades även
om emission av fusionsvederlaget.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna fusionsplanen som
antogs av styrelserna för Klaria och Karessa den 5 november 2019,
enligt vilken fusionen sker genom absorption med Klaria som
övertagande bolag och Karessa som överlåtande bolag. Enligt
fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts
till att en aktie i Karessa byts mot 0,6032 nya aktier i Klaria.
Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Klaria
och Karessa sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos
Bolagsverket är villkorat av att villkoren i fusionsplanen uppfylls,
däribland att även Karessas aktieägare godkänner fusionsplanen vid
bolagsstämma i Karessa. Fusionen förväntas registreras av
Bolagsverket under första kvartalet 2020 och resulterar då i
upplösningen av Karessa varigenom alla Karessas tillgångar och
skulder kommer att övergå till Klaria.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om emission av fusionsvederlaget
innebärande en emission av 6 635 200 nya aktier i Klaria. Berättigade
att erhålla de nyemitterade aktierna ska vara aktieägare som är
upptagna i Karessas aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering
av fusionen. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter
Bolagsverkets registrering av fusionen.

En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Karessa kommer
att kommuniceras efter årsskiftet, förutsatt att aktieägarna i
Karessa godkänt fusionsplanen vid bolagsstämma i Karessa.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Klaria Pharma
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First
North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom
nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18
december 2019 kl. 11:00 CEST.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com
eller kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
info@klaria.com (scott.boyer@klaria.com)
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat
läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter.
Genom att kombinera en patenterad teknologi -en film som fäster i
munslemhinnan -med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat
ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och
tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth
Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer
information, se www.klaria.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/klaria-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-ext...
https://mb.cision.com/Main/12655/2993839/1163837.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.