Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Klaria Pharma Holding AB: Uppdatering avseende årsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) är kallade till
årsstämma den 24 april 2020, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg &
Saxons kontor, Sturegatan 46 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att
årsstämman ska genomföras med följande försiktighetsåtgärder med
anledning av den pågående pandemin orsakad av coronaviruset/
covid-19.

Antalet deltagare som tillåts delta fysiskt på stämman kommer att
begränsas i enlighet med de rekommendationer som gäller då årsstämman
hålls den 24 april 2020. Personer som är sjuka eller misstänker att
de kan ha varit utsatta för smitta ska undvika att delta i årsstämman
i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende
coronaviruset/ covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell....
Även om Klaria Pharma Holding AB (publ) vidtar åtgärder för minimera
risken för spridning av coronaviruset/ covid-19 vid årsstämman så
finns det inga garantier för att deltagare inte kan utsättas för
viruset. Klaria Pharma Holding AB (publ) ger därför aktieägarna
möjlighet att lämna fullmakt till ett ombud eller poströsta i
enlighet med de formulär som tillhandahålls på bolagets webbplats
https://www.klaria.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/%C3%...

Observera dock att aktieägare som ska delta i stämman måste dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april
2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 april
2020 per post på adress Klaria Pharma Holding AB (publ), VirdingsAllé
2, 754 50 Uppsala, per telefon 08 446 42 99 eller per e-mail
info@klaria.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste i god tid före den 17 april 2020 genom förvaltarens försorg
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt
att delta i stämman. Detta gäller oavsett om aktieägaren deltar
fysiskt på årsstämman, lämnar fullmakt eller poströstar.

Poströstning

Poströstning sker på den blankett som tillhandahålls på bolagets
webbplats. Blanketten för poströstning ska skickas till bolaget så
att bolaget senast den 23 april 2020 har mottagit blanketten.

Blanketten tillsammans med kopia på identitetshandlingar ska skickas
till bolaget antingen per post på adress Klaria Pharma Holding AB
(publ), Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, eller via e-mail
info@klaria.com.

För information om hur personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Stockholm den 15 april 2020

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com
eller kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com (scott.boyer@klaria.com)
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat
läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter.
Genom att kombinera en patenterad teknologi -en film som fäster i
munslemhinnan -med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat
ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och
tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth
Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer
information, se www.klaria.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/klaria-pharma-holding-ab/r/uppdatering-avseen...
https://mb.cision.com/Main/12655/3087798/1229594.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.