Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

KLIMAT: COP26 EFTER KAPITALMARKNAD, CO2-PRIS VIKTIGT - BEDÖMARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) På måndagen inleds COP26 i Glasgow, men klimatkonferensen ligger mil efter både aktie- och kapitalmarknaden enligt bedömare. Det är dock särskilt en faktor som kan komma att uppmärksammas extra under de närmaste fjorton dagarna.

Det skriver TDN Direkt.

"Marknaden har sedan 2019 insett att det är investeringar i "Be Good" som är framtiden. Det är långt mellan investerare och företag som inte fokuserar på hur de ska sluta använda fossila bränslen i framtiden, eftersom det blir för dyrt. Jag tror inte att COP26 kommer att förändra marknadens syn på detta, eftersom det redan är på plats. Aktie- och kapitalmarknaderna ligger redan långt fram, och har varit det länge", säger Harald Magnus Andreassen, chefekonom på Sparebank 1 Markets till TDN Direkt.

Morgan Stanley är av uppfattningen att ett antal sektorer kan komma att accelerera en intensifierad avkarboniseringstrend allt eftersom konferensen fortsätter – och lyfter fram företag som sysslar med energilagring, väte, avskiljning och lagring av koldioxid samt elektrifiering av transporter. Å andra sidan finns det företag som är verksamma inom cement, kemikalier, kol, metaller och gruvdrift – men även flyg- och sjöfartssektorn, som kan få motvind till följd av ett intensifierat sentiment för avkarbonisering, enligt mäklarhuset.

Analytiker på Pareto Securities, Synne Wesmann och Jørgen Opheim, tror också att konferensen kommer att tillkännage vinnare på aktiemarknaden.

"Just nu är alla globala ögon fokuserade på segmentet förnybar energi och det kan komma nya beslut, nya mål och ny finansiering av mer aggressiv karaktär, vilket i sin tur kan hjälpa till att lyfta andelar inom förnybar energi", säger Opheim och pekar särskilt på Aker Carbon Capture och Aker Horizons som företag som är utsatta för dessa "megatrender".

Ibland behöver marknaden en påminnelse. Även om alla har känt till COP26 kan konferensen fungera som en vänlig påminnelse om att det gröna skiftet är av största vikt. Beslut som fattas på mötet kommer att påverka både ekonomin och börsen de kommande åren, utvecklar Wesmann och tillägger att man inte får glömma bolag som Norsk Hydro och Yara.

Det finns dock stora frågor som kommer att uppta mycket av tiden på konferensen i Glasgow – och värdarna har själva satt upp att fasa ut kol, stoppa avskogningen, påskynda övergången till elfordon och investera i förnybar energi som nyckelområden för förhandling. Samtidigt konstaterar flera internationella analys- och mäklarhus att det ur ett marknadsperspektiv snarare är framstegen i etableringen av en internationell marknad för kol som kommer att kunna väcka mest uppmärksamhet.

"Det tas beslut i näringslivet varje dag där man anger det framtida priset på kol och där man förstår att affärsmodellen måste ändras. Om det visar sig att detta kommer att öka ytterligare, eller att det kommer klargöranden om hur den globala kvotmarknaden ska operationaliseras, kan det få inverkan på företagens beslut och på marknaderna. Alla sitter och räknar på det här nu innan de fattar investeringsbeslut, jag ser det överallt, säger Andreassen.

Sustainable Markets Initiative (SMI), bestående av bland annat Bank of America, Barclays och HSBC, menar att en av de mest effektiva lösningarna för att allokera kapital för att nå 1,5-gradersmålet till 2050 är just skapandet av ett internationellt pris på kol.

SMI noterar att om världen hade ett koldioxidpris på mellan 30 och 70 dollar per ton CO2-ekvivalent - mot dagens nivå på cirka 2 dollar per ton i hela världen, beräknat av IMF - skulle kol inte längre vara konkurrenskraftigt med gas och förnybar energi.

Om CO2-priset steg till mellan 70 och 120 dollar per ton CO2-ekvivalenter skulle stål- och cementindustrin världen över intensifieras för avkolning – och det skulle vara ekonomiskt rationellt för företagen att använda vätgas. I ett tredje scenario, där priset på kol nådde mellan 120 och 150 dollar per ton CO2-ekvivalent, skulle "gröna" investeringar som i dag är mycket dyra - som bioenergi och avskiljning och lagring av kol - vara ekonomiskt rationella.

Wesmann säger att det har hänt oerhört mycket på koldioxidmarknaden bara under det senaste året. För ett år sedan var EU ETS-priset på kol drygt 20 euro per ton CO2-ekvivalent, medan det i dag är uppe i 60 euro per ton. Det förväntas gå ännu högre och vi närmar oss verkligen en punkt där det här har mycket att säga för vilka strategiska beslut som tas, säger Wesmann, som tror att beslut kring detta kommer att bli intressanta att följa under årets konferens.

Förhandlingarna runt artikel 6 i Parisavtalet (regleringen av kvothandeln) kommer därför att bli mycket viktiga.

"Vi måste få på plats en standardisering och reda ut regleringarna runt kvothandeln. Det är en teknisk men också väldigt politisk fråga. Jag tror ändå att det finns ett särskilt bra tillfälle vid detta möte", sade den norska klimat- och miljöministern Espen Barth Eidie inför COP26.
Författare Direkt-SE