Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Klimator utökar med fler affärer i Danmark

Klimator har idag ingått tre nya årliga avtal med kommuner i Danmark. Det totala ordervärdet för kommande tolvmånadersperiod uppgår till cirka 1 MSEK. En av affärerna avser att femårskontrakt med ordervärde på 600 TSEK. Totalt uppgår ordervärdet för samtliga tre avtal till närmare 1,5 MSEK.

"Danmarks kommuner ligger långt fram i digitaliseringen av kommunernas service. De använder i hög utsträckning olika DaaS- och SaaS-lösningar för att effektivisera och förbättra sina verksamheter. Klimator har arbetat mot danska kommuner i drygt två år och har redan etablerat upp en ledande position på marknaden. Vi upplever att det finns ett stort intresse av att göra en klimatomställning och effektivera resurser genom att använda sig av smarta sensorer och analyssystem. Det är oerhört glädjande att kommunerna förnyar och ingår allt längre avtal med oss. Vi ser det som ett styrkebesked för vår innovationshöjd och förmåga att leverera hög kundnytta", säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance och Sensor Solutions.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en digital SaaS som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och en viktig del i att minska klimatavtryck.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-01 16:03 CET.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Författare Cision