Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-13

Klövern 4 kv: Resultat före skatt -237 Mkr (186)

(SIX) Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett resultat före
skatt på -237 miljoner kronor (186) för det fjärde kvartalet
2012.

Driftsöverskottet var 280 miljoner kronor (215) och
förvaltningsresultatet var 97 miljoner kronor (93).

Nettoresultatet uppgick till -39 miljoner kronor (136) eller
-0,53 kronor per aktie (0,85).

Intäkterna var 525 miljoner kronor (352), varav hyresintäkter
525 miljoner kronor (352).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie
(1,25). För preferensaktien föreslås en utdelning på 10 kronor
per aktie (10). Den sammanlagda utdelningen är 387 miljoner
kronor (241).

Jesper Rooth, tel +46 31-350 64 65
jesper.rooth@six-group.se
SIX News

Författare direkt.