Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2015

» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).

» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr (163).

» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 376 mkr (157), på derivat till
-73 mkr (-156) och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 mkr
(-45).

» Resultatet uppgick till 400 mkr (87), motsvarande 0,35 kr (0,04) per
stamaktie.

» Tillträde av 5 fastigheter för 357 mkr och försäljning av 6 fastigheter för
185 mkr.

VD:s kommentar

Ett starkt första kvartal

Klövern uppvisar ett starkt resultat för årets första kvartal. En fortsatt god
hyresmarknad i
kombination med något lägre kostnader än väntat, till följd av en mild vinter,
har bidragit positivt. Intresset för fastigheter fortsätter att öka, vilket
såväl stigande aktiekurser som allt högre prisförväntningar hos säljare av
fastigheter vittnar om. Finansieringsläget är samtidigt gynnsamt och trenden
avseende sjunkande finansieringskostnader består.
Hyresmarknaden är stark och intäktssidan utvecklades väl. Det är glädjande att
Klövern även detta kvartal uppvisar en positiv nettouthyrning.

För jämförbart bestånd är driftöverskottet något högre än under föregående år
vilket indikerar att även 2015 har goda förutsättningar att bli ett bra år
för Klövern. Kostnadssidan påverkades positivt av en säsongmässigt mild
vinter, vilket inneburit lägre kostnader än väntat avseende framförallt
uppvärmning.

Med allt lägre räntor sjunker Klöverns finansieringskostnad. Klöverns lån
baseras huvudsakligen på 3-månaders Stibor som grund för ränteberäkningen,
med tillägg för den marginal långivarna kräver. Stibor 3m uppgick per sista
mars till -0,06 procent, vilket ger en helt unik situation. En annan
referensränta som Klövern följer noggrant är den 10-åriga swapräntan som
förenklat visar priset för räntesäkringar med tio års löptid. I slutet på
mars uppgick den till 1,00 procent, vilket är exceptionellt lågt.
Finansieringsmöjligheterna är således väldigt goda för närvarande och Klövern
får gradvis lägre räntekostnader i takt med att lån omförhandlas.

Klövern emitterade i februari en ny obligation med fyra års löptid. Det
huvudsakliga syftet var att refinansiera obligationer emitterade under 2012
som förföll i mars i år. I och med denna refinansiering har Klövern en
balanserad förfallostruktur på obligationerna. Klövern har en mycket stark
balansräkning med en justerad soliditet per den 31 mars uppgående till 36,7
procent.

Fastighetsmarknaden är för närvarande mycket stark, inte minst mot bakgrund av
de goda finansieringsvillkoren samt en ökande andel utländska intressenter
såväl som ökat svenskt institutionellt intresse. Marknadens signaler är att
lågränteklimatet kommer att fortsätta under lång tid och då framstår
fastighetssegmentet som högintressant beroende på goda möjligheter till
attraktiv avkastning.

Även om vi gör många spännande affärer tycker jag att köpen av två fastigheter
i Göteborgs fiskhamn är extra intressanta. Göteborg är en stark marknad och
successivt kommer staden att fortsätta växa i området kring fiskhamnen, inte
minst efter Stenaterminalens planerade flytt. Klövern är en långsiktig ägare
i Göteborg och ska fortsätta att bidra till stadens utveckling.

Vi gläder oss åt en resultatmässigt stark inledning på året. Sällan har
intresset för fastigheter varit så stort som nu och mycket pekar på att 2015
blir ännu ett lyckosamt år för Klövern.

Rutger Arnhult
VD Klövern

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till
31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor
per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015.

Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2015
http://hugin.info/134084/R/1913629/683550.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

HUG#1913629

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.