Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-22

Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - september 2015

»» Resultatet efter skatt ökade med 66 procent till 1 482 mkr (892),
motsvarande 1,35 kr (0,81) per stamaktie.

»» Intäkterna ökade med 8 procent till 2 013 mkr (1 863).

»» Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1 333 mkr (1 238).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 786 mkr (594).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 084 mkr (880). Efter
tillträde av 15 fastigheter för 1 199 mkr, försäljning av 14 fastigheter för
543 mkr och investeringar på 852 mkr uppgick
värdet på fastighetsportföljen till 32 800 mkr.

»» Den justerade soliditeten förbättrades till 36,4 procent.

VD:s kommentar

God vinstutveckling

Vinstutvecklingen var god även under det tredje kvartalet med ett
förvaltningsresultat som ökade 28 procent. Marknadsförhållandena är gynnsamma
i form av solid konjunkturutveckling och historiskt sett mycket låga räntor.
Hand i hand med det visar transaktionsmarknaden fortsatt styrka vilket
avspeglar sig i stigande fastighetsvärden men innebär också att det gäller
att vara selektiv vid förvärv. Samtidigt finns det stor potential för
långsiktigt värdeskapande i projektverksamheten på ett antal av de
tillväxtorter där Klövern har en ledande position.

En gynnsam hyresmarknad i kombination med förvärv resulterade i en ökning av
intäkterna med 4 procent under kvartalet. God kostnadskontroll, inklusive
framgångsrikt långsiktigt arbete med energieffektivisering, bidrog till att
överskottsgraden landade på 69 procent. Även om nettoinflyttningen var något
svag under kvartalet ligger vi efter nio månader inte så långt ifrån målet
för helåret på en nettoinflyttning om minst 1 procent av hyresvärdet, och
förutsättningarna är goda inför årets sista kvartal. Längre ned i
resultaträkningen avspeglar sig det fördelaktiga ränteläget i en fortsatt
förbättring av finansnettot.

Fastighetsbeståndet fortsatte att öka i värde, både på grund av förvärv och
positiva värdeförändringar. I en transaktionsmarknad som är stark gäller det
att vara selektiv i vad som adderas till portföljen. Vi tackar nej till
betydligt fler objekt än vad vi går vidare med för att försöka förvärva.
Under 2015 har vi primärt förstärkt Klöverns position i Stockholm och
Göteborg genom förvärv av högkvalitativa objekt med solida välkända
hyresgäster. Inte minst Solna Gate - med hyresgäster som Santander, BP,
Bristol-Myers Squibb och GlaxoSmithKline - är exempel på det. Detsamma gäller
fastigheten Inom Vallgraven 15:2, centralt belägen i Göteborg, med Swedbank
som största hyresgäst.

Totalt har Klövern över 5 000 hyresgäster i ett brett spektrum av branscher,
geografiskt fördelat på ett antal olika tillväxtorter. Den mixen, i
kombination med att nästan var femte intäktskrona kommer från offentlig
verksamhet, skapar stabilitet.

Stabilitet på intäktssidan ger i sin tur förutsättningar att utveckla
verksamheten även genom projekt. Under de närmaste åren kan mycket väl
projektverksamheten komma att vara den enskilt största värdeskaparen för
Klövern. I dagsläget har vi över 300 projekt igång med en total
investeringsvolym över 3 miljarder kronor. Bland de största enskilda
projekten finns Tele2s nya huvudkontor i Kista och uppförandet av Elite
Hotels nya landmärke till hotell vid centralstationen i Uppsala. I en
strukturerad process arbetar vi samtidigt vidare med att titta på hur
förändrade detaljplaner kan skapa möjligheter för både nya kontor och
bostäder, ibland genom förtätning för att skapa ännu attraktivare
stadsmiljöer. Ett exempel på ett planerat kommande projekt är fastigheten
Sigurd 7, även kallad S7, vid centralstationen i Västerås. Så sent som i
förra veckan lämnade vi in bygglovshandlingar avseende en ny spännande
modernistisk byggnad med runt 8 000 kvm uthyrningsbar yta. Ett annat projekt,
som ligger närmare i tiden, är Skeppet i Karlstad, en 14 000 kvm stor
kontors- och affärsfastighet i bästa läge i stadens inre hamn.

Totalt sett är vi nöjda med utvecklingen under det tredje kvartalet och ser
goda förutsättningar för en bra avslutning av året.

Rutger Arnhult
VD Klövern

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till
32,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,1 miljarder kronor
per den 30 september 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.
Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015.

Delårsrapport januari - september 2015
http://hugin.info/134084/R/1960583/714796.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

HUG#1960583

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.