Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

KLPBK: KLP Boligkreditt AS - tilbakekjøp

KLP Boligkreditt AS har kjøpt tilbake NOK 204 millioner i KLPBK01 (NO0010719875)
med forfall september 2019. Tilbakekjøpet beholdes som egenbeholdning, og sum
egenbeholdning utgjør nå 304 millioner kroner . Utestående volum i lånet er
uforandret på 408 millioner kroner.
Kontaktperson: Christopher Steen, administrerende direktør KLP Boligkreditt AS.
Tlf 95224953

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482389

Författare OSE News