Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

KMX Holding Oy: Kamux suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinkiin

LEHDISTÖTIEDOTE 9.5.2016

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,
Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

Kamux suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinkiin

KMX Holding Oy ("Kamux" tai "yhtiö") suunnittelee listautumisantia ja
osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki")
pörssilistalle.

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien
palveluiden myyntiin erikoistunut autoliikeketju, joka toimii Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa. Kamuxin liiketoiminta perustuu käytettyjen autojen
ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin,
nopeaan varastonkiertoon ja integroitujen palveluiden myyntiin. Kamuxin
liikevaihto oli 310 miljoonaa euroa vuonna 2015, kasvaen 44,2 prosenttia
vuodesta 2014. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään 600 miljoonan euron
liikevaihto vuonna 2018.

Kamuxin visio on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut
autoliikeketju Euroopassa. Kamuxin asiakaslupaus on tarjota käytettyjä autoja
asiakkaita kiinnostavaan hintaan, toimia asiakkaidensa luotettavana
kumppanina ja tarjota markkinoiden parasta asiakaspalvelua. Suunnitellun
listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja
kansainvälistymistä lisäämällä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla,
minkä odotetaan lisäävän Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia kohtaan
yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa sekä työnantajana.
Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakemyynnistä että osakeannista,
jossa yhtiö laskisi liikkeelle uusia osakkeita. Suunnitellun listautumisannin
yhteydessä tavoitteena on osakeannissa kerätä noin 20 miljoonaa euroa uutta
pääomaa, joka käytettäisiin Kamuxin kasvustrategian ja kansainvälistymisen
tukemiseen.

Toimitusjohtaja ja perustaja Juha Kalliokoski:

"Kamux keskittyy sataprosenttisesti käytettyjen autojen kauppaan ja siihen
liittyviin integroituihin palveluihin. Kamuxilla on johtava asema Suomessa
käytettyjen autojen kaupassa, ja Ruotsissa olemme kymmenen suurimman
joukossa. Visiomme on olla johtava käytettyjen autojen autokauppias
Euroopassa. Kasvuvauhdin on tehnyt mahdolliseksi Kamuxin toimintatapa,
sitoutunut henkilöstö sekä digitaalisen presenssin ja kivijalkamyymälöiden
muodostama kokonaisuus. Markkina tarjoaa meille loistavat kasvumahdollisuudet
ja näemme, että listautuminen tukisi Kamuxin kasvustrategiaa."

Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen:

"Kamux on uudistanut käytettyjen autojen kaupan vastaamaan kuluttajien
tarpeita. Yhtiön johto on perustamisesta lähtien oivaltanut
markkinamahdollisuuden ja yli kahdentoista vuoden aikana rakentanut
vähittäiskaupan uuden toimintamallin, jolla on kasvupotentiaalia sekä
Suomessa että Euroopan markkinoilla. Kannattava, orgaaninen kasvu viestii
vahvasta markkina-asemasta ja kuluttajien luottamuksesta. Osakeannin avulla
vahvistettaisiin yhtiön tasetta, mikä tukisi kannattavaa kasvuamme myös
tulevaisuudessa. Mielestämme nyt on oikea aika listata yhtiö pörssiin ja
tarjota uusille osakkeenomistajille mahdollisuus tulla mukaan yhtiön tulevaan
kehitykseen."

Kamux lyhyesti

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien
palveluiden myyntiin erikoistunut autoliikeketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike
aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja yhtiöllä on tällä hetkellä
33 autoliikettä Suomessa, kahdeksan Ruotsissa ja se avasi ensimmäisen
autoliikkeensä Saksassa joulukuussa 2015. Lisäksi Kamux on avaamassa yhden
autoliikkeen Suomessa ja yhden Ruotsissa toukokuun 2016 aikana. Yhtiö on
myynyt perustamisensa jälkeen yli 110 000 käytettyä autoa. Vuonna 2015 Kamux
myi 28 515 autoa, sen liikevaihto oli 310 miljoonaa euroa oikaistun
liikevoiton[1]ollessa 16 miljoonaa euroa vastaten 5,2 prosenttia
liikevaihdosta, ja sen palveluksessa oli keskimäärin 271 työntekijää.[2]

Kamuxin liiketoiminta perustuu käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan
ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja
integroitujen palveluiden myyntiin. Kamuxin liiketoimintamalli mahdollistaa
käytettyjen autojen tarjoamisen kilpailukykyiseen hintaan, ja yhtiön
tavoitteena on kehittää jatkuvasti toimintaansa siten, että sen palvelu
vastaa asiakkaiden tarpeita. Liiketoimintamallinsa mukaisesti Kamux tarjoaa
asiakkailleen myös autokauppaan liittyviä integroituja palveluja, joiden
avulla se pystyy palvelemaan kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan. Kamux tarjoaa
asiakkailleen ulkopuolisten palveluntarjoajien rahoitustuotteita kaikissa
autoliikkeissään Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Lisäksi Kamux tarjoaa
vakuutustuotteita ja lisävastuusitoumusta, Kamux Plussaa, auton
korjauskustannusten varalle Suomessa ja Ruotsissa. Keskeinen osa Kamuxin
asiakaspalvelukonseptia on kotiinkuljetuspalvelu Suomessa ja Ruotsissa,
jolloin auto toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan sekä samalla
tarvittaessa noudetaan mahdollinen vaihtoauto. Kamuxin autovalikoima on koko
laajuudessaan tarjolla kaikissa Kamuxin autoliikkeissä Suomessa, sekä
paikallisesti Ruotsissa ja Saksassa. Vuonna 2015 Kamuxin myymistä autoista
noin 26 prosenttia myytiin toisen Kamuxin autoliikkeen kautta.

Kamuxin vahvuudet

Kamux näkee vahvuuksinaan:

* Suuri ja historiallisesti vakaa käytettyjen autojen markkina, jossa
perinteisten myyntikanavien tarjonta ja asiakaspalvelu eivät vastaa
kysyntää
* Ammattimainen käytettyjen autojen kauppaan keskittynyt liiketoimintamalli *
Ammattimainen käytettyjen autojen hankinta ja myynti * Nopea varastonkierto
* Alhaiset kiinteät kulut * Kannattavat integroidut palvelut
* Voimakas ja kannattava orgaaninen kasvu yhdistettynä tulevaisuuden
kasvumahdollisuuksiin
* Kamuxin prosesseja ohjaava CRM/ERP-järjestelmä
* Kokenut, osaava ja motivoitunut johto ja henkilöstö

Kamuxin strategia

Kamuxin strategisiin painopistealueisiin kuuluvat kannattavan kasvun
jatkaminen kasvattamalla markkinaosuutta markkinoilla, joilla Kamux tällä
hetkellä toimii, kannattavuuden parantaminen, erinomaisen asiakaskokemuksen
tarjoaminen, sekä henkilöstön osallistuminen ja motivointi.

Kamux uskoo, että sen suhteellisen alhaiset markkinaosuudet sen hajautuneilla
markkinoilla tarjoavat sille kasvumahdollisuuksia. Kasvupotentiaalista
kertovat myös suuret käytettyjen autojen markkinat; Suomessa tehdään
vuosittain noin 0,6 miljoonan käytetyn auton kauppaa, Ruotsissa tehtiin viime
vuonna noin 1,2 miljoonan käytetyn auton kauppaa ja Saksassa noin 7,3
miljoonan käytetyn auton kauppaa.[3]

Kamuxin kasvustrategian kulmakivet ovat uusien autoliikkeiden avaaminen ja
nykyisten autoliikkeiden myynnin kasvattaminen sekä digitaalisen jalanjäljen
kasvattaminen muun muassa verkkokaupan avaamisella Suomessa ja kohdistetun
markkinoinnin avulla.

Kamuxin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus on vahvistanut Kamuxille seuraavat taloudelliset tavoitteet:

* Liikevaihdon kasvattaminen vähintään 600 miljoonaan euroon vuonna 2018;
* 5-6 prosentin liikevoittomarginaali vuonna 2018; ja
* Jakaa osinkona vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta * Yhtiön
hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen
määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella
esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa
merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta. Lähivuosina
Kamuxin ensisijainen tavoite on kasvaa strategiansa mukaisesti.

Kamuxin taloudellinen kehitys sekä avainlukuja[4]

Kamuxin liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) oli 42,8 prosenttia
vuodesta 2013 vuoteen 2015 sekä 42,6 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen
2012.[5]Vuoden 2015 oikaistu liikevoitto[6]oli 16 miljoonaa euroa ja oikaistu
liikevoittomarginaali6oli 5,2 prosenttia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu[7] 1-3/2016 1-3/2015 2015 2014 2013 |
| Tuloslaskelma |
| Liikevaihto 97,0 68,5 309,9 215,0 152,1 |
| Liikevaihdon kasvu, % 41,6 % n.a. 44,2 % 41,3 % n.a. |
| Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 26,7 % 12,9 % 14,1 % 15,8 % n.a. |
| Oikaistu liikevoitto[8] 4,5 3,6 16,0 10,5 7,8 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali8, % 4,6 % 5,3 % 5,2 % 4,9 % 5,1 % |
| |
| Tase |
| Nettovelka 23,3 17,6 24,4 20,1 22,3 |
| Taseen loppusumma 70,7 43,9 58,7 40,6 34,0 |
| |
| Muita tietoja |
| Autoliikkeiden lukumäärä kauden lopussa 42 35 41 35 24 |
| Henkilömäärä keskimäärin[9] 301 212 271 203 146 |
| Myytyjen autojen lukumäärä 8 518 6 375 28 515 20 273 14 200 |
| Investoinnit 0,1 0,1 0,9 1,2 3,5 |
| |
| Tunnuslukuja |
| Oman pääoman tuotto, % 59,9 % n.a. 67,7 % 75,3 % 108,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,4 % n.a. 30,6 % 27,4 % 24,0 % |
| Omavaraisuusaste, % 32,7 % 35,5 % 36,3 % 31,5 % 17,2 % |
| Nettovelkaantumisaste, % 100,8 % 113,2 % 114,2 % 157,1 % 381,2 % |
| |
| Osakekohtaisia tunnuslukuja |
| Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, EUR 0,07 0,07 0,30 0,18 0,12 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa
yhtiö laskisi l...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.