Du är här

2018-05-14

Knorr-Bremse driver med ansvarsfriheten

wysiwyg_image

Att Knorr-Bremse röstade mot ansvarsfrihet på Haldexstämman kunde inte förstås annorlunda än att det var en hämnd för att budet på Haldex hade misslyckats.

Knorr-Bremse vägrade bevilja de styrelseledamöter ansvarsfrihet som man man ansåg hade motarbetat Knorr-Bremses intressen. Därmed passerade Knorr-Bremse anständighetens gräns. Ansvarsfrihetsinstitutet måste användas med stort omdöme.

Samtliga övriga aktieägare röstade för ansvarsfrihet.

De övriga ägarna som närvarade var i huvudsak utländska fonder och andra institutioner, företrädda av advokater, dock inte i ett kommersiellt hänseende. Aktiespararnas ombud var Jan Lombach.

Vilka de stora ägarna till Haldex är - förutom ZF och Knorr-Bremse efter budstriden 2016/17 - det är delvis oklart, men röstlängden för årsstämman gav frågan viss belysning.

På stämman i Landskrona dök ett femtiotal personer upp representerade totalt cirka 47 procent av samtliga aktier.

Största ägare på stämman var ZF BV med 20,11 procent av samtliga aktier och Knorr-Bremse AG med 10,17 procent av aktierna. Tredje största ägare var enligt röstlängden Norges Bank.

Aktiespararna uttryckte sin oro över bolagets olyckliga ägarsituation. Bolagets två största ägare är tidigare budgivare vars strategiska ägarintressen och lojaliteter är höljda i dunkel.

Ägandet är fritt och som aktieägare står det dessa ägare fritt att tillvarata sina egna intressen efter eget gottfinnande inom lagens ramar.

Det är dock inte rimligt att man som stor ägare, och/eller konkurrent ska kunna lägga en våt filt över bolagets utveckling och framtid.

Därför vädjade Aktiespararna till Knorr-Bremse och ZF och övriga större aktieägare att verka för att bolaget får en ny, långsiktig ägarstruktur som kan verka för att tillvarata bolagets fulla potential.

Vi kommer att få en debatt om man alls ska får kvarstå som stor aktieägare efter ett misslyckat bud. Det är angeläget att den debatten kan föras utan en bitter eftersmak från Haldex-ärendet och utan att bolaget lider ytterligare onödig skada.

På stämman vittnade Haldex vd Åke Bengtsson, efter fråga från Aktiespararna, om att den utdragna budcirkusen hade skadat Haldex dels i form av direkta kostnader vilka redan kvantifierats och redovisats, men framförallt i tappade, framtida affärer.

Även om Haldex kunde uppvisa ett bra resultat för 2017 så ska de framtida negativa konsekvenserna inte underskattas, enligt Bengtsson.

Trots att Haldex orderbok påverkats negativt av budstriden och trots Haldex relativa litenhet, gör ledning och styrelse bedömningen att Haldex kommer att kunna lyckas på egen hand framöver tack vare ett högt och ledande teknikinnehåll.

Till ny styrelse omvaldes Ulf Ahlén, Jörgen Durban (ordförande) och Johan Giléus. Ulrika Hagdahl och Helene Svahn nyvaldes.

Haldex har en relativt sett liten och till stora delar ny styrelse, med expertis inom för Haldex viktiga områden såsom teknik, finans och juridik. Genom Ulf Ahlén har man även en djup kunskap om bolaget.

De ägare som ville få ökad kunskap om Haldex gick inte hem lottlösa. Innan årsstämman bjöds samtliga närvarande ägare, också konkurrenten Knorr-Bremse, på en intressant rundvisning i Haldex moderna fabrik.

Bevakare: Jan Lombach, Författare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.