Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Knowit: Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Gunilla
Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein Kia
Orback-Pettersson, Peder Ramel. och Jon Risfelt.

Revisor
Till revisor omvaldes KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman
2020 som har meddelat att Helena Arvidsson Älgne ska vara
huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2018 dela ut 5,80 kronor
per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2019. Utbetalning beräknas
ske den 6 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt
pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara
maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga
ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål
och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga
ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för
det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara
pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet till
möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller
verksamhet.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande klockan 14.15 den 26 april 2019.

För mer information, kontakta
Patrik Syrén, IRO, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Mats Olsson, Styrelsens ordförande, Knowit, 08-700 66 00
eller
Per Wallentin, vd och koncernchef, Knowit, 08-700 66 00

Om Knowit
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom
att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre
affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att
kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra
konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens
affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 300 medarbetare
representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat
på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit,
besök gärna knowit.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/knowit/r/kommunike-fran-arsstamma-i-knowit-ab...
https://mb.cision.com/Main/674/2798210/1032998.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.