Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

KNOWIT: TILLVÄXT 2018 GER MKT BRA UTGÅNGSLÄGE 2019 - VD

STOCKHOLM (Direkt) IT-konsulten Knowits starka organiska tillväxt under 2018
ger bolaget ett mycket bra utgångsläge för 2019.

Det skriver bolagets vd Per Wallentin i bokslutsrapporten.

"Vi fortsätter att attrahera nya medarbetare, något som är centralt för vår
tillväxt. Vi har ett mycket bra utgångsläge även för 2019", skriver Per
Wallentin i en kommentar till rapporten, enligt ett pressmeddelande.

Under 2018 har Knowit ökat antalet anställda netto med cirka 200 medarbetare
till nära 2.300 anställda. Omsättningen under helåret ökade med 12,8 procent.

Alla tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions, utvecklades
positivt under 2018 med såväl högre omsättning som resultat.

"Vår affärsmodell med leveranser från tre starka affärsområden, Experience,
Insight och Solutions, är en styrka då vårt erbjudande blir attraktivt för
både kunder och medarbetare. Digitalisering, i syfte att utveckla
verksamheten och stärka konkurrenskraften prioriteras högt av våra kunder. Vi
ser en fortsatt stark efterfrågan", skriver Per Wallentin.

Under fjärde kvartalet ökade Knowits omsättning med 10,6 procent och
ebita-resultatet steg till 100 miljoner kronor (94,7), medan ebita-marginalen
gick ned till 11,6 procent (12,1).

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt