Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-15

Knowit: Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 164
879 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt.
Aktiekapitalet har därmed ökat till 19 079 003 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 25 april 2017.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i
Dataess AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget samt
förvärv av minoritetsandelar i Knowit Quality Management Oslo AS och
Knowit cCommerce AB.

Emissionskursen fastställdes till 127,92 kronor per aktie. Det egna
kapitalet ökar med cirka 21 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är
före nyemissionen totalt 18 914 124. Efter emissionen uppgår totala
antalet aktier till 19 079 003, vilket innebär en utspädning om 0,9
procent. Teckning av aktier skedde 10 maj och handel med de
nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden
AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta
pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 12.30 den 15
maj 2017.

För mer information, kontakta
Patrik Syrén, IRO, Knowit AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Aanna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08-700 66 00

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer
oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja
att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka
1900 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i
Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland.
Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För
mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/verkstallande-av-arsstammans-beslut-o...
http://mb.cision.com/Main/674/2265468/674284.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.