Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Knowit: Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 525
092 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt.
Aktiekapitalet har därmed ökat till 18 914 124 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 27 april 2016.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Amende
AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget, förvärv av
minoritetsandelar i Knowit Experience Holding AS, Knowit Stavanger
AS, Knowit Infra Syd AB och Knowit Infrastructure Göteborg AB, samt
lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit Skåne AB.

Emissionskursen fastställdes till 56,75 kronor per aktie. Det egna
kapitalet ökar med cirka 30 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är
före nyemissionen totalt 18 389 032. Efter emissionen uppgår totala
antalet aktier till 18 914 124, vilket innebär en utspädning om 2,9
procent. Teckning av aktier skedde 11 maj och handel med de
nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden
AB, tidigast 19 maj.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730
74 66 30

eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 06 70
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer
oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja
att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka
1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i
Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland.
Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För
mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/verkstallande-av-arsstammans-beslut-o...
http://mb.cision.com/Main/674/2013279/518308.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.