Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-23

Knowit: Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 745
044 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Samtidigt
verkställs årsstämmans beslut om minskning av Knowits aktiekapital
med 48 734 kronor genom indragning av de 48 734 aktier som tidigare
återköpts. Aktiekapitalminskningen används för avsättning till fri
fond. Totalt har därmed aktiekapitalet ökats till 18 389 032 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 29 april 2014.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i
Reaktor AS, Norge, och aktier i dotterbolag inom Reaktor AS-koncern,
samt säljarna av aktierna i Amende AS, Norge, såsom betalning för del
av förvärven av bolagen.

Emissionskursen fastställdes till 66,94 kronor per aktie. Det egna
kapitalet ökar med cirka 50 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är
före nyemissionen totalt 17 692 722. Efter emission och indragning
uppgår totala antalet aktier till 18 389 032, vilket innebär en
utspädning om 3,9 procent. Teckning av aktier skedde 20 maj och
handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos
Euroclear Sweden AB, tidigast 23 maj.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730
74 66 30

eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 06 70
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders
affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT,
Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för
både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet,
entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare
representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ)
är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om
Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/verkstallande-av-arsstammans-beslut-o...
http://mb.cision.com/Main/674/9591004/248842.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.