Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2013-08-13

Köbenhavns Lufthavne 2 kv: Resultat före skatt 342 MDKK (341)

(SIX) Danska flygplatsen Köbenhavns Lufthavne redovisar ett
resultat före skatt på 342 miljoner danska kronor (341) för det
andra kvartalet 2013.

Rörelseresultatet landade på 391 miljoner danska kronor
(389).

Nettoresultatet blev 307 miljoner danska kronor (252).

Omsättningen var 953 miljoner danska kronor (915).

Vinsten före skatt exklusive engångsposter väntas fortsatt
bli något lägre under helåret 2013 än under 2012. Det justerade
rörelseresultatet före avskrivningar väntas däremot komma in
högre än föregående år.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
SIX News

Författare TIC