Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-03

Københavns Lufthavne A/S: Koncernårsrapport for 2019

Selskabsmeddelelse
København, den 3. marts 2020

Fald i omsætning og mindre udbytte

2019 blev et travlt år i Københavns Lufthavn med tæt på 30,3 mio. rejsende
og 188 direkte ruter. På en gennemsnitlig dag var der 82.895 rejsende
igennem terminalerne på vej til og fra ferie og forretningsrejse.

Samlet faldt omsætningen i CPH med 2,2% til DKK 4.345,7 mio. (2018: DKK
4.444,8 mio.), hvilket var på niveau med det udmeldte i delårsrapporten for
tredje kvartal 2019.

Den aeronautiske del af forretningen var præget af lavere takster for
flyselskabernes brug af lufthavnen. Taksterne blev sænket med 10% i 2018 og
yderligere 5% i 2019. Dertil var flytrafikken negativt påvirket af en række
konkurser, syv dages pilotstrejke i SAS og den nye strategi i Norwegian med
fokus på lønsomhed fremfor vækst. Den aeronautiske omsætning faldt 6,2% til
DKK 2.4 mia.

Det ikke-aeronautiske område omfatter blandt andet indtægter fra leje,
parkering og shopping centret. Samlet sluttede året med en fremgang i den
ikke-aeronautiske omsætning på 3,2% til DKK 1.930,5 mio.

Resultat før skat faldt i 2019 med 8,7?% til knap DKK 1,3 mia. Korrigeret
for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 1.310,4 mio., hvilket
var på niveau med det udmeldte i delårsrapporten for tredje kvartal 2019.

Historisk har CPH levet op til aktionærernes, herunder statens, forventning
om udbyttebetaling og har udloddet 100% af årets resultat; men i lyset af
situationen med global økonomisk usikkerhed, lavere takster og et fortsat
meget højt investeringsniveau har bestyrelsen besluttet at indstille til
generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for andet halvår 2019. For
første halvår 2019 blev der udbetalt udbytte på 50 % af halvårsresultatet.
For det fulde regnskabsår 2019 udbetales således et samlet udbytte på 23,3
%. Udbyttepolitikken om, over tid, samlet at udbetale 100% af selskabets
resultat, fastholdes.

Pres på forretningen
CPH nåede en milepæl den 4. juni 2019, hvor H.K.H. Kronprins Frederik kunne
indvie Finger E ? et nyt terminalbyggeri til samlet knap DKK 2 mia., der
skaber mere plads til de rejsende og til de store, moderne fly på de lange
ruter ud af Europa. Men der er voksende pres på forretningen Københavns
Lufthavne A/S, hvor der de senere år er investeret omkring DKK 2 mia.
årligt i at udvikle lufthavnen. De rekordhøje investeringer er i dag
markant større end CPH?s resultat før skat. Det er ikke holdbart på sigt.
CPH?s cash-flow er sat yderligere under pres på grund af usikkerhed om
verdensøkonomien, brexit, handelskrig og corona virus. CPH ønsker at
fortsætte investeringerne i Fremtidens Lufthavn og dermed styrke Danmarks
internationale tilgængelighed med direkte flyruter til hele verden.
Udviklingen af lufthavnen skal ske i takt med at passagertallet stiger. Men
grundet den øgede globale usikkerhed er det ikke sikkert, at alle de
ønskede investeringer er realiserbare i forhold til det cash flow, der er
til rådighed. CPH vil derfor løbende vurdere og tilpasse
investeringsniveauet i forhold til den økonomiske og risikomæssige
udvikling. Hvis CPH skal lykkes, er der behov for stabilitet og et
forudsigeligt økonomisk fundament, så vidt det er muligt. Lufthavnen skal
være både finansiel og klimamæssigt bæredygtig.

Fart på den grønne omstilling
Lufthavnens økonomiske styrke og den nødvendige grønne omstilling hænger
uløseligt sammen. I 2019 blev der sat fart på omstillingen med alt fra
solceller og energibesparelser til flere el-køretøjer. Driften af
lufthavnen blev certificeret som CO2-neutral af Airports Council
International - det højest mulige niveau i ACA-programmet (Airport Carbon
Accreditation). Det er sket dels ved egen kraft, dels ved at støtte et
certificeret klimaprojekt i Laos. Næste mål er ved egen kraft at gøre
driften helt emissionsfri i 2030.

I 2019 samarbejdede den danske luftfartsbranche om et klimaudspil og
ambitionen om at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2
-udledning i 2050. Gennem forslaget om etablering af en klimafond for
luftfart og aktiv deltagelse i regeringens klimapartnerskab for luftfarten
kan CPH sammen med forskere, politikere og grønne organisationer sætte
retning og fart på omstillingen til bæredygtig luftfart.

Ny strategi: Architects of the future Airport
I 2019 lancerede CPH en strategi for fremtidens lufthavn: Architects of the
future Airport. Strategien bygger videre på CPH?s fundament af effektiv og
sikker drift, men fokuserer i høj grad også på CPH?s rolle i samfundet, en
bæredygtig udvikling og endnu et løft af passageroplevelsen. De rejsende,
flyselskaberne og resten af kunderne skal endnu mere i fokus. CPH skal
tænke innovativt og simplificere, så hverdagen bliver nemmere og oplevelsen
endnu bedre for alle, der bruger lufthavnen.

CPH har identificeret en række centrale områder ? en række take-offs - der
skal drive udvikling og forandring. De handler bl.a. om bæredygtig
luftfart, om at inddrage CPH?s omverden endnu mere i arbejdet med at skabe
fremtidens lufthavn ? og om at sætte fart på digitaliseringen og udvikle
fremtidens job og kompetencer.

Ny masterplan for fremtidens lufthavn
2019 blev også året, hvor CPH indsendte en ansøgning til myndighederne om
et nyt grundlag for den fortsatte udvikling og bæredygtige omstilling til
fremtidens lufthavn. Med støtte fra SAS, Norwegian og DAT er ønsket at
forskyde lufthavnens tredje bane ? tværbanen ? der bruges meget sjældent.
Det vil frigøre plads til fremtidens moderne flytyper, der er mere
brændstofvenlige og mindre støjende. Med en ny ?masterplan? vil CPH over en
årrække kunne videreudvikle lufthavnen inden for CPH?s nuværende område med
alle faciliteter under ét tag og den kortest mulige afstand til gates og
offentlig transport.

Rekord i passagertilfredshed
Året sluttede med en god nyhed. Passagerernes tilfredshed voksede fra 81%
til rekordhøje 86%, der erklærer sig tilfredse eller særdeles tilfredse med
servicen, faciliteterne og rejsen gennem lufthavnen. Det fremgik af den
internationale Airport Service Quality (ASQ) tilfredshedsmåling, der
foretages kvartalsvis blandt afrejsende passagerer i flere end 350
lufthavne verden over. CPH vurderer, at passagerernes tilfredshed er et
direkte og målbart resultat af de mange nye faciliteter og den gode
service, passagererne møder i lufthavnen ? hos f.eks. flyselskaber, politi,
groundhandlernes check-in og bagagepersonale, de ansatte i butikker og
restauranter og CPH?s egne ansatte i f.eks. rengøring og Security.

På generalforsamlingen den 2. april 2020, vil bestyrelsen foreslår denne
gang at undlade at udbetale udbytte for andet halvår til godkendelse på den
ordinære generalforsamling. Det samlede udbytte for året udgør således DKK
237,6 mio. svarende til DKK 30,28 pr. aktie. Udbyttet svarer til 50% af
halvårsresultatet udbetalt d. 13. august 2019.

Forventninger til 2020

Luftfarten globalt er under pres med blandt andet økonomisk usikkerhed,
klimaomstilling og i den seneste tid udbruddet af Coronavirus COVID-19.

Corona udbruddet påvirker antallet af flyrejser markant ? både når det
gælder ferie- og forretningsrejser. Flyselskaberne annoncerer aflysninger
og reducerer driften i takt med den faldende efterspørgsel.

På baggrund af den store usikkerhed COVID-19 har skabt for flytrafikken i
Danmark og resten af verden og usikkerhed om situationens varighed er det
på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de
økonomiske påvirkninger af Corona-virussen. Derfor er det heller ikke
muligt at give en forventning for omsætning, resultat før skat og samlede
investeringer.

Som en konsekvens heraf vil CPH derfor løbende vurdere og tilpasse de
operationelle omkostninger og investeringsniveauet.

                                                                                                                   

Koncernårsrapporten er vedlagt i pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson:
Rasmus Lund
Finansdirektør

Telefon: 3231 3231
Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedhæftede filer

* Selskabsmeddelelse 3 Marts 2020

* Københavns Lufthavne AS Årsrapport 2019

* Københavns Lufthavne AS Moderselskabet Årsrapport 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.