Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Kojamo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj Pörssitiedote 1.11.2021 klo 22:15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kojamo Oyj ("Yhtiö") on 1.11.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ivar Tollefsenilta (Heimstaden Bostad AB).

Ilmoituksen mukaan Heimstaden Bostad AB:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 1.11.2021 noussut yli 10 prosentin rajan. Tällä yhtiöllä on yhteensä 24 724 000 osaketta, mikä vastaa 10,00387 prosenttia Kojamon osakkeista ja äänistä.

Heimstaden Bostad AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkei % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
äänistä %-osuus (A+B) osakkeiden
s rahoitusvälineiden ja äänten
t kautta kokonaismäärä
a (B)
ja
äänistä
(A)
Osuus liputusrajan 10,00387 10,00387 247 144 399
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/os Osakkeidenja ääni Osakkeidenja ääni Osakkeidenja Osakkeidenja
-oikeuksienlukumäärä -oikeuksienlukumäärä ääni ääni
ak -oikeuksien% -oikeuksien%
elaji -osuus -osuus

ISIN-koodi Suora(AML Välillinen(AML 9:6 Suora(AML Välillinen(AML
(jos 9:5)                      ja 9:7) 9:5) 9:6 ja 9:7)
mahdollista)
FI4000312251 24 724 000 10,00387
A YHTEENSÄ 24 724 000 10,00387

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus- Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden
välineen (osakeomistus/ ja ääni- ja ääni-
luonne nettoarvon tilitys) oikeuksien oikeuksien
lukumäärä %-osuus

B YHTEENSÄ

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai

oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus osakkeista Osakkeet, äänet
osakkeista jaäänistärahoitusvälineidenkautta jarahoitusvälineetyhteensä
jaäänistä
Ivar - - -
Tollefsen
Fredensborg - - -
1994 AS
Fredensborg - - -
AS
Heimstaden AB - - -
Heimstaden - - -
Investment AB
Heimstaden 10,00387 - 10,00387
Bostad AB

Yhtiöllä on yhteensä 247 144 399 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Lisätietoja:

Mikael Aro, hallituksen puheenjohtaja, Kojamo Oyj

Tiedustelut johdon assistentti Outi Komin kautta, puh. 020 508 3335, outi.komi@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Författare Cision