Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

KOMB: KBN: God underliggende drift i svært krevende marked

KBN oppnådde netto renteinntekter på 443 millioner kroner i første kvartal 2020,
mot 458 millioner kroner i samme periode i 2019. Den underliggende driften av
banken er god, men svært turbulente markedsforhold preger resultatet og balansen
for første kvartal.

Resultat etter skatt endte på -229 millioner kroner i kvartalet, mot 164
millioner kroner i tilsvarende periode i 2019. Hovedgrunnen til det negative
resultatet er urealiserte tap på finansielle instrumenter og utlån som
regnskapsføres til virkelig verdi. De urealiserte tapene forventes å reverseres,
enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at
instrumentenes løpetid nærmer seg forfall.

- KBN er totalt sett i begrenset grad påvirket operasjonelt og finansielt av
koronavirusutbruddet og de svært volatile finansmarkeder som følge av dette. Vi
har sørget for å opprettholde driften og har vært tilstede for kundene gjennom
hele perioden, også da kapitalmarkedet ikke fungerte, sier konstituert
administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist.
Kjerneresultatet utgjorde 223 millioner kroner i første kvartal 2020, mot 273
millioner kroner i tilsvarende periode i 2019.

Koronavirusutbruddet

De volatile markedene i mars påvirket banken ved at svekket kronekurs øker
balansen markant, og ved at økte kredittspreader medfører urealiserte tap på
finansielle instrumenter. Dette reduserer finansielle nøkkeltall pr. 31.03.2020.

Innlånsaktiviteten i første kvartal 2020 har vært lavere enn tilsvarende periode
i 2019 grunnet mindre refinansieringsbehov og god likviditet.
Likviditetsporteføljen utgjorde 147,7 milliarder kroner per 31. mars 2020, mot
111,4 milliarder kroner på samme tid i 2019. Volatiliteten i markedet medførte
store svingninger i bankens beholdning av kontant sikkerhetsstillelse som inngår
i likviditetsporteføljen.

KBN er identifisert som samfunnskritisk virksomhet. Bemanningen på kontoret har
vært redusert til et minimum som er nødvendig for å opprettholde driften, mens
øvrige ansatte har arbeidet fra hjemmekontor.

Rentenedsettelse

Norges Banks reduksjoner i styringsrenten har medført at KBNs ordinære PT-rente
samlet er blitt redusert med ett prosentpoeng, siste endring med virkning fra
14. april.
Det ble utbetalt nye lån på 14,4 milliarder kroner i første kvartal, mot 13,1
milliarder kroner på samme tid i fjor. Disse tallene inkluderer både
utbetalinger til ny finansiering og refinansieringer av eksisterende lån. I
kvartalet ble det utbetalt seks grønne lån på til sammen 879,7 millioner kroner
mot 663,0 millioner koner i samme periode i 2019.

Kapitaltilførsel

Regjeringen la 31. mars 2020 frem et forslag til Stortinget om å tilføre KBN 750
millioner kroner i midlertidig tilskudd av aksjekapital «for å legge til rette
for at markedene fungerer best mulig, og for å unngå at kommunenes
refinansiering av verdipapirer med kort løpetid bidrar til å forsterke stresset
i markedene». Forslaget ble vedtatt av Stortinget i april, og innbetalt samme
måned. Kapitaløkningen gir KBN en økt utlånskapasitet på 20-25 milliarder
kroner, som bidrar til at banken kan refinansiere en betydelig del av
kommunegjelden som forfaller mot sommeren, og raskt dekke opp for bortfall av
finansiering i andre markeder.

KBN hadde ved utløpet av første kvartal 2020 en ren kjernekapitaldekning på 16,5
prosent, kjernekapitaldekning på 19,2 prosent og totalkapitaldekning på 21,6
prosent. Myndighetsfastsatte krav på samme tidspunkt var 14,1 prosent, 15,6
prosent og 17,6 prosent. Kravene er redusert med 0,7 prosentpoeng fra 14,8
prosent, 16,3 prosent og 18,3 prosent ved årsskiftet 2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tor Ole Steinsland, kommunikasjonsdirektør
Tlf. 982 47 016
tost@kbn.com

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/504322

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.