Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Kommentar Addvise: Fortsatt marginalförbättring

Detta är en betald analys på uppdrag av ADDvise Group AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Addvise visar i rapporten för det tredje kvartalet en fortsatt stark tillväxt, delvis genom förvärv, samtidigt som marginalerna i verksamheten förbättras. 

Addvise är ett förvärvsintensivt bolag inom det medicinsktekniska området, med stark fokus på Norden och USA. Kunderna finns inom sjukvården och hos forskningslaboratorier.

Stark tillväxt

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 32 procent till 79,1 miljoner kronor jämfört med samma kvartal föregående år. Av omsättningsökningen uppskattar vi att ungefär 15 miljoner kronor kommer från förvärvet av finska Sonar. Bolaget redovisar därtill en fortsatt stark orderingång för det tredje kvartalet, med en organisk tillväxt på 14 procent. 

Kraftig resultatuppgång

Kvartalets rörelseresultat ökade från 0,2 till 3,6 miljoner kronor, varav 90 tkr av ökningen är hänförligt till den nya redovisningsstandarden IFRS 16. Rörelsemarginalen för kvartalet blev därmed 4,5 procent, vilket var väsentligt bättre än för ett år sedan, men något under förra kvartalets 4,7 procent. Det tredje kvartalet är dock normalt ett svagare kvartal på grund av semesterperioden.      

En bit kvar till målet

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,7 miljoner kronor, vilket efter justering för positiva effekter från IFRS 16 uppgår till 5,2 miljoner kronor. Det är en väsentlig ökning från 1,7 miljoner för ett år sedan. EBITDA-marginalen efter justering för IFRS 16 blev 6,5 procent, mot 4,3 procent för ett år sedan. Marginalen kan jämföras med bolagets långsiktiga målsättning på 10 procent.  

Stora räntekostnader

Till följd av fortsatt stora räntekostnader på en relativt skuldtyngd balansräkning blev resultatet före skatt en förlust på 1,2 miljoner kronor, vilket dock vara en tydlig förbättring från förlusten på 3,5 miljoner föregående år. En förbättring av balansräkningen och därigenom en successivt lägre lånekostnad har vi lyft fram i våra analyser som en viktig potential vid värderingen.  

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen under kvartalet inom affärsområdet ökade med 67 procent till 49,5 miljoner. Orderingången för affärsområdet uppgick till 50,2 MSEK, vilket innebar en organisk tillväxt om hela 26 procent. Affärsområdet fortsätter visa en stabilitet inom ett flertal viktiga nyckeltal, där en sekventiell ökning från förra kvartalet för EBITDA-marginalen är en viktig parameter. 

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 29,7 miljoner kronor, vilket är en marginell minskning mot föregående år. Trots den svagare försäljningen fortsätter den positiva trenden från första halvåret. Orderingången för affärsområdet under kvartalet uppgick till 27,8 MSEK, vilket innebar en organisk tillväxt om 2 procent. Samtidigt fortsätter EBITDA-marginalen att förbättras, trots en sekventiell nedgång mot föregående kvartal. Omorganisationen av affärsområdet börjar resultera i förbättrade marginaler. Det är omkostnaderna som dras ner. 

Motiverat värde

Vi har i våra analyser av Addvise betonat vikten av att bolaget förbättrar sina marginaler. Det är därför glädjande att se att EBITDA-marginalen fortsätter att förbättras mot målet på 10 procent (exkl effekter av IFRS 16). I vår fördjupande analys återkommer vi till eventuella förändringar av vårt motiverade värde. 

wysiwyg_image

Rörelsemarginalen på rullande 12 månader fortsätter att förbättras

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.