Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Kista, 2014-04-04 11:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vid årsstämma med aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org nr 556670-2584
(”Bolaget”), kl 16:00 den 3 april 2014 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan
16, Stockholm beslutade stämman i huvudsak följande:

Årsstämman fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Ingen utdelning för räkenskapsåret 2013
lämnas. Den balanserade vinsten om 54,9 Mkr balanseras i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet av årsstämman.

Årsstämman beslutade att utge ett oförändrat årligt styrelsearvode till
ordförande om 240 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter, som ej är
anställda i Bolaget, ett årligt arvode om 120 000 kronor.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Per-Olov Norberg, Maria
Wetterstrand, Richard Bagge och Rolf Ljunggren och nyval av Peter Forssell.
Per-Olov Norberg omvaldes som styrelsens ordförande. VD Rolf Ljunggren
framförde ett tack till avgående styrelseledamoten Ulrik Jansson för hans
insatser.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning för årsstämman
2015 enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om principer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av villkoren för incitamentsprogram till
anställda enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibla skuldebrev enligt styrelsen förslag.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på Bolagets hemsida, www.cortusenergy.com

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande redogjorde Cortus Energys VD, Rolf Ljunggren, i huvudsak för
vilka omvärldsfaktorer som påverkar bolaget, pågående affärsprojekt,
förhandlingsläget med Nordkalk och behovet av förnybar energi. Mot bakgrund av
behovet av bolagets teknik för kostnadseffektiv förnybar energi uttryckte VD
tillförsikt om utsikterna de närmaste åren.

Kista den 4 april 2014

Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för
kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken
WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen
kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX
First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.