Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

muniké från BTS Group ABs årsstämma

Stockholm, Sverige, 2016-05-10 11:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,35 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 12 maj
2016. Utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 17 maj 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. För tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder,
Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin. Michael Grindfors har avböjt
omval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Reinhold Geijer till
ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Beslutades att till revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB (omval).

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat totalt 875 000 kr intill nästa
årsstämma att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor
till respektive styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. För
utskottsarbete skall utgå ett totalt arvode om 90 000 kronor.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om fastställande av
instruktion för valberedningen innebärande bland annat att valberedningen skall
utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på
Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september 2016, jämte styrelsens
ordförande, och denna instruktion gäller tills vidare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier
eller konvertibler medförande att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges.
Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen

BTS Group AB

För ytterligare information:

Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.