Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-17

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma hölls idag den 17 juni 2020 i Kollect on Demand Holding AB (publ) (”Kollect” eller ”Bolaget”) i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Stämman beslutade att:

  • Bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens gränser.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till Bolagets styrelse och/eller Bolagets anställda.

  • Årliga arvoden på totalt EUR 64 000 fördelas till Bolagets externa styrelseledamöter, varav EUR 24 000 avser arvodet till styrelsens ordförande och EUR 20 000 till vardera av Bolagets övriga externa styrelseledamöter. En styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inte erhålla ett styrelsearvode. Det noteras att den föreslagna ersättningen ska betalas retroaktivt från dagen då styrelseledamöterna valdes av stämman, med beaktande av att styrelseledamöterna utsågs inför noteringen i december 2019 och att inget arvode tidigare har betalats ut till styrelseledamöterna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster i bolaget.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 4 985 610 och representerar totalt 4 985 610 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John O’Connor, VD

+353 871 218 907

john@kollect.ie

www.kollect.ie

Om Kollect

Kollect grundades i Waterford, Irland och är en innovatör och förnyare inom avfallsindustri som är noterad på Nasdaq First North Growth Market (symbol: KOLL) och Mangold Fondkommission AB är företagets certifierade rådgivare (tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Företaget erbjuder tjänster för två typer av kunder: de som arrangerar att få avfall hämtade (hushållsavfall, containers samt skräpborttagning) via Kollects webbaserade bokningssystem och de som använder BIGbin smart compactor soptunnor för lämning av avfall.

Tjänsterna inkluderar hushålls-, dörr-till-dörr-insamling, kommersiell uppsamling av skräp, hyra (container) -hyrning och skräpavlägsning såsom möbler och andra stora föremål. Mer information finns på www.kollect.ie.

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. **:** CEST.

Bifogade filer


Kommuniké från extra bolagsstämma i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Författare Kollect on Demand

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.