Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

uniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2016-11-07 17:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 7 november 2016
varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Det
fullständiga beslutsförslaget framgår av kallelsen till stämman.

Under sitt anförande på stämman redogjorde styrelseordförande Håkan Åström för
bakgrunden till styrelsebeslutet om företrädesemission. Styrelsen och ledningen
i PledPharma har beslutat att utveckla huvudprodukten, PledOx®, hela vägen fram
till en ansökan om marknadsregistrering. Motivet med den planerade
företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för att ta PledOx® genom
fas III fram till utläsning av ”top-line”-resultat.

Beslutet har baserats på feedback från partnerdiskussioner och en stark tilltro
till projektet. Med detta beslut räknar bolaget med att skapa betydande värde
för aktieägarna.

På bolagsstämman presenterade även PledPharmas VD Jacques Näsström bolaget och
den kommande utvecklingen i projekten för PledOx® och Aladote®.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 19 oktober 2016 om
företrädesemission av högst 20 277 773 aktier, vilket medför en ökning av
bolagets aktiekapital med högst 1 067 252 kronor. De som på avstämningsdagen
den 11 november 2016 är registrerade som aktieägare i PledPharma har
företrädesrätt att teckna 5 nya aktier för 7 befintliga aktier. Teckningstiden
löper från och med den 15 november 2016 till och med den 29 november 2016.
Teckningskursen i företrädesemissionen är 20 SEK per aktie, vilket vid full
teckning motsvarar en emissionslikvid om cirka 406 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd via
teckningsåtaganden från befintliga aktieägare motsvarande 34 procent av
företrädesemissionen samt genom ett externt garantikonsortium. Styrelsens
beslut har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 20 oktober 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Michaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.se

OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 november 2016

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.