Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-22

KONE Oyj: KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

KONE Oyj, pörssitiedote, 22. huhtikuuta 2015 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015

Tammi-maaliskuu 2015: Hyvä alku vuodelle

* Tammi-maaliskuussa 2015 saadut tilaukset olivat 2 054 (1-3/2014: 1 730)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 18,7 % historiallisin
valuuttakurssein laskettuna ja 5,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Maaliskuun 2015 lopussa tilauskanta oli 8 530 (31.3.2014: 6
175) miljoonaa euroa.
* Liikevaihto kasvoi 17,3 % 1 691 (1 442) miljoonaan euroon.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 7,1 %.
* Liikevoitto oli 211,9 (179,6) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,5 %)
liikevaihdosta.
* Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 212,2 (325,4)
miljoonaa euroa.
* KONE täsmentää vuoden 2015 liikevoittonäkymiään. KONEen liikevaihdon
arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna
vuoteen 2014. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 140-1 230 miljoonaa
euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen
tammi-maaliskuun 2015 keskimääräisellä tasolla. Aikaisemmin liikevoiton
arvioitiin olevan 1 130-1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen
muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammikuun 2015 keskimääräisellä
tasolla.

Avainluvut

---------------------------------------------------------------------
| 1-3/ 1-3/ 1-12/ |
| |
| 2015 2014 2014 |
| Saadut tilaukset Me 2 053,8 1 729,7 6 812,6 |
| Tilauskanta Me 8 529,6 6 175,4 6 952,5 |
| Liikevaihto Me 1 690,9 1 441,8 7 334,5 |
| Liikevoitto (EBIT) Me 211,9 179,6 1 035,7 |
| Liikevoitto (EBIT) % 12,5 12,5 14,1 |
| Rahavirta liiketoiminnasta Me 212,2 325,4 1 345,4 |
| |
|(ennen rahoituseriä ja veroja) |
| Tilikauden voitto Me 151,1 143,3 773,9 |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,29 0,28 1,47 |
| Korollinen nettovelka Me -584,4 -371,3 -911,8 |
| Omavaraisuusaste % 36,7 35,0 43,6 |
| Nettovelkaantumisaste % -33,4 -28,1 -44,2 |
| |
---------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Olen tyytyväinen hyvään alkuumme tälle vuodelle. Saadut tilaukset kasvoivat
18,7 % historiallisin ja 5,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 2 054
miljoonaan euroon. Valuuttojen muuntokursseilla oli hyvin myönteinen vaikutus
raportoituihin lukuihimme. Liikevaihto kasvoi 17,3 % historiallisin ja 7,1 %
vertailukelpoisin kurssein 1 691 miljoonaan euroon. Liikevaihtomme kasvu
kiihtyi viime vuoden loppuun verrattuna. Kasvua oli kaikilla
maantieteellisillä alueilla, ja kasvuvauhti oli hyvä sekä Aasian ja
Tyynenmeren että Amerikan alueilla. Liikevoittomme kehittyi myönteisesti 212
miljoonaan euroon. Rahavirta oli selvästi viime vuotta matalampi mutta silti
samalla hyvällä tasolla kuin liikevoitto, 212 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää työntekijöitämme heidän panostuksestaan ja sitoutumisestaan.
Nämä yhdistettynä vahvaan kulttuuriimme ovat tärkeimmät tekijät hyvän
kehityksemme taustalla.

Markkinoiden kehitys oli suurimmaksi osaksi vuoden alun odotustemme mukaista.
Uusissa laitteissa ja modernisoinnissa markkinakehitys oli kokonaisuudessaan
hidasta Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikan markkina pysyi hyvällä
kasvu-uralla. Molemmilla alueilla huoltomarkkinoiden kasvu jatkui, mutta
kehitys oli vaihtelevaa. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden
markkina Kiinassa oli odotusten mukaisesti melko vakaa edellisen vuoden
hyvällä tasolla, mutta epävarmuus markkinalla lisääntyi jonkin verran. Alueen
huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui.

Siitä huolimatta, että uusien laitteiden markkinan kasvu kokonaisuutena on
edellisvuoteen nähden hitaampaa, ja että hintakilpailu on kiristynyt, näemme
hyviä mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun kaikilla maantieteellisillä sekä
liiketoiminnan alueilla jatkossakin. Hyvä suorituksemme ensimmäisen
neljänneksen aikana osoittaa jälleen, että investointimme kilpailukykymme
kehittämiseen sekä myyntiosaamiseemme tuottavat tulosta. Jatkossa nostamme
edelleen panostuksiamme innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen
kehittämiseen asiakkaillemme sekä kustannuskilpailukykymme parantamiseen.
Meillä on selvä suunnitelma siitä, miten kehitysohjelmiemme avulla pääsemme
näillä toimenpiteillä hyviin tuloksiin. Olen vakuuttunut, että tiimimme
vahvan suorituksen myötä hyvä kehityksemme tulee jatkumaan."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2015

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuinen uusien laitteiden
markkina oli kokonaisuudessaan melko vakaa. Aasian ja Tyynenmeren alueella
uusien laitteiden markkinan kasvu tasaantui ja Kiinan markkinavolyymit
pysyivät suunnilleen edellisvuoden korkealla tasolla. Euroopan, Lähi-idän ja
Afrikan (EMEA) alueella markkina laski hieman. Pohjois-Amerikan markkinan
kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti kasvoi raportointikauden aikana Aasian
ja Tyynenmeren alueen markkinan vauhdittamana. Modernisointimarkkina kasvoi
Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopassa sen kehitys oli kokonaisuudessaan
vakaata. Huoltomarkkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti, mutta kasvu oli
hidasta niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko
viime vuosina.

Markkinanäkymät 2015

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan
hieman vuonna 2015. Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vuoden 2014 hyvällä
tasolla tai kasvavan hieman. EMEA-alueella markkinan odotetaan olevan melko
vakaa. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja
Pohjois-Euroopassa ja olevan edelleen heikolla tasolla Etelä-Euroopassa.
Lähi-idässä markkinan ennakoidaan olevan vakaa edellisvuoden tasolla.
Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas
Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan
jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa
tai kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2015

KONE täsmentää vuoden 2015 liikevoittonäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 140-1 230 miljoonaa euroa olettaen,
että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2015
keskimääräisellä tasolla.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät

Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 130-1 230 miljoonaa euroa olettaen,
että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2015
keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 22. huhtikuuta
2015 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on
seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com.
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on
esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 334 323 6203
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 177
Soittajat, Suomi: 09 2313 9202

Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa
www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.
Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla
ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa
sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän
kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan
käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat
rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden
huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto
oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000.
Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE_Q1_2015_Osavuosikatsaus
http://hugin.info/3057/R/1913359/683288.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: KONE Oyj via Globenewswire

HUG#1913359

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.