Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

KONE OYJ: KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. lokakuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

Heinä-syyskuu 2016: Myönteistä kehitystä laaja-alaisesti

* Heinä-syyskuussa 2016 saadut tilaukset olivat 1 772 (7-9/2015: 1 764)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 0,4 % historiallisin
valuuttakurssein laskettuna ja 3,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna.
* Liikevaihto laski 0,6 % 2 170 (2 184) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,9 %.
* Liikevoitto (EBIT) oli 331,1 (325,9) miljoonaa euroa eli 15,3 % (14,9 %)
liikevaihdosta.
* Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 400,6 (432,0)
miljoonaa euroa.
* KONE tarkentaa vuoden 2016 liiketoimintanäkymiään. Vuonna 2016 KONEen
liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3-5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
verrattuna vuoteen 2015. Liikevoiton arvioidaan olevan 1 260-1 320
miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät
suunnilleen tammi-syyskuun 2016 keskimääräisellä tasolla. Aiemmin
liikevaihdon arvioitiin kasvavan 2-6% vertailukelpoisin valuuttakurssein
verrattuna vuoteen 2015. Aiemmin liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1
250-1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat
pysyneet suunnilleen tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Tammi-syyskuu 2016: Hyvä operatiivinen kehitys jatkui

* Tammi-syyskuussa 2016 saadut tilaukset olivat 5 782 (1-9/2015: 6 012)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 3,8 % historiallisin
valuuttakurssein laskettuna ja 1,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Syyskuun 2016 lopussa tilauskanta oli 8 699 (30.9.2015: 8 351)
miljoonaa euroa.
* Liikevaihto kasvoi 1,7 % 6 191 (6 085) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein kasvu oli 4,0 %.
* Liikevoitto oli 901,1 (863,0) miljoonaa euroa eli 14,6 % (14,2 %)
liikevaihdosta.
* Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 100 (1 070)
miljoonaa euroa.

------------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ |
| |
| 2016 2015 2016 2015 2015 |
| Saadut tilaukset Me 1 771,7 1 764,5 5 781,8 6 011,8 7 958,9 |
| Tilauskanta Me 8 699,0 8 350,7 8 699,0 8 350,7 8 209,5 |
| Liikevaihto Me 2 170,2 2 184,2 6 191,1 6 085,5 8 647,3 |
| Liikevoitto (EBIT) Me 331,1 325,9 901,1 863,0 1 241,5 |
| Liikevoitto (EBIT) % 15,3 14,9 14,6 14,2 14,4 |
| Rahavirta liiketoiminnasta Me 400,6 432,0 1 099,6 1 070,2 1 473,7 |
| |
|(ennen rahoituseriä ja veroja) |
| Tilikauden voitto Me 259,9 263,3 724,6 680,4 1 053,1 |
| Laimentamaton osake- e 0,52 0,50 1,42 1,30 2,01 |
| |
|kohtainen tulos |
| Korollinen nettovelka Me -1 368,7 -1 137,6 -1 368,7 -1 137,6 -1 512,6 |
| Omavaraisuusaste % 44,0 42,4 44,0 42,4 45,4 |
| Nettovelkaantumisaste % -56,2 -52,1 -56,2 -52,1 -58,7 |
| |
------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Olen tyytyväinen hyvänä jatkuneeseen kehitykseemme kolmannella
vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat 0,4 % historiallisin ja 3,3 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein 1 772 miljoonaan euroon seurauksena
vahvasta kehityksestä useissa maissa. Liikevaihto oli 2 170 miljoonaa euroa.
Liikevaihto laski 0,6 % historiallisin valuuttakurssein, mutta kasvoi 1,9 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein. Olen erityisen tyytyväinen positiiviseena
jatkuneeseen kannattavuuskehitykseemme, jonka saavutimme jo jonkin aikaa
haastavana pysyneestä uusien laitteiden markkinasta huolimatta. Suhteellinen
liikevoitto parani 15,3 %:iin liikevaihdosta, ja liikevoitto kasvoi 331
miljoonaan euroon palveluliiketoiminnan myönteisen kehityksen ansiosta. Myös
rahavirta pysyi vahvana ollen 401 miljoonaa euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä globaali markkinakehitys pysyi vaihtelevana.
Uusien laitteiden markkinavolyymit olivat melko vakaat Kiinan markkinan
vakaantumisen seurauksena. Olemme päivittäneet markkinanäkymiämme ja odotamme
nyt Kiinan markkinan laskevan tänä vuonna noin 5 % yksiköissä mitattuna.
Hintakilpailu ja asiakkaiden preferenssien muutos kohti alhaisemman
hintaluokan tuotteita asettavat kuitenkin painetta Kiinan markkinalle
rahamääräisesti mitattuna. Vuosineljänneksen aikana maailmanlaajuinen
palvelumarkkina tarjosi edelleen kasvumahdollisuuksia kaikilla
maantieteellisillä alueilla.

Kolmannen vuosineljänneksen kehityksemme osoittaa, että pystymme löytämään
mahdollisuuksia myös haastavilla markkinoilla. Selvä kasvu saaduissa
tilauksissamme sekä EMEA-alueella että Amerikassa on hyvä esimerkki tästä.
Kiinassa kolmannen vuosineljänneksen tilauksemme kehittyivät hieman paremmin
kuin Kiinan markkina kokonaisuudessaan. Palveluliiketoiminnassa olemme
onnistuneet kiihdyttämään kasvua ja näemme paljon potentiaalia myös
vastaisuudessa.

Viime vuosina olemme pyrkineet syventämään ymmärrystämme asiakkaidemme
tarpeista. Paremman asiakasymmärryksemme pohjalta olemme testanneet ja
tuoneet markkinoille uusia palvelukonsepteja erittäin lupaavin tuloksin.
Tavoitteenamme on kiihdyttää uusien palveluiden ja ratkaisujen kehitystä,
minkä johdosta olemme päättäneet kasvattaa investointejamme tutkimukseen ja
kehitykseen sekä IT:hen. Haluaisin kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä
heidän panoksestaan liiketoimintamme kehittämiseen sekä asiakkaiden
palvelemiseen yhä paremmin.

Kun kolme vuosineljännestä on nyt takanamme, olemme edelleen tarkentaneet
liiketoimintanäkymiämme vuodelle 2016. Odotamme liikevaihdon kasvavan 3-5 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton odotetaan olevan 1 260-1 320
euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammi-syyskuun
2016 keskimääräisellä tasolla."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2016

Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä uusien laitteiden globaalit
markkinavolyymit olivat melko vakaat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Kiinan uusien laitteiden markkina laski hieman yksiköissä
mitattuna. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkina oli melko
vakaa, kun taas Pohjois-Amerikassa markkinan kasvu jatkui.
Modernisointikysynnän kasvu jatkui kaikilla alueilla. Myös huoltomarkkinan
maailmanlaajuinen kasvu jatkui. Kasvuvauhti oli nopein Aasian ja Tyynenmeren
alueella. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli maltillisempaa.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2016

Tammi-syyskuussa 2016 uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät Aasian ja
Tyynenmeren alueella verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen
laskusta merkittävällä Kiinan markkinalla. EMEA-alueella markkinavolyymit
kasvoivat hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Etelä-Euroopassa uusien
laitteiden markkina oli melko vakaa ja kysynnässä nähtiin kohentumisen
merkkejä. Lähi-idässä markkina oli vakaa. Pohjois-Amerikan uuslaitemarkkinan
hienoinen kasvu jatkui korkealta tasolta. Euroopan merkittävä
modernisointimarkkina kasvoi selvästi Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja osoitti
varhaisia elpymisen merkkejä Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa
modernisointimarkkina kasvoi edelleen hieman, ja myös Aasian ja Tyynenmeren
markkinoilla nähtiin modernisointimahdollisuuksia kasvavissa määrin.
Huoltomarkkinoiden maailmanlaajuinen kasvu jatkui, ja kasvuvauhti oli nopein
Aasian ja Tyynenmeren alueella. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana monilla
markkinoilla. Hintakilpailu oli tiukinta Kiinan uusien laitteiden
markkinalla.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan noin 5 % tilatuissa
yksiköissä. Kilpailun odotetaan jatkuvan kireänä. Muualla Aasian ja
Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan
jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan
kasvavan hieman. Markkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja olevan
vakaampi Lähi-idässä.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua
Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren
alueella, mutta kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONE tarkentaa hieman vuoden 2016 liiketoimintanäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3-5 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 260-1 320 miljoonaa euroa olettaen,
että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-syyskuun 2016
keskimääräisellä tasolla.

Aiemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 250-1 330 miljoonaa euroa olettaen,
että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2016
keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016
klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on
seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com.
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on
esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 719 325 4756
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)203 043 2003
Soittajat, Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa
www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme
alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä,
liukuportaita ja au...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.