Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

KONE Oyj, pörssitiedote, 20. heinäkuuta 2021 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla alueilla, kannattavuuden hyvä kehitys jatkui

Huhti-kesäkuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 16,2 % 2 410,7 (4-6/2020: 2 075,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 17,2 %.
  • Liikevaihto kasvoi 11,0 % 2 810,8 (2 532,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 12,7 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 367,1 (315,5) miljoonaa euroa eli 13,1 % (12,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 374,0 (324,6) miljoonaa euroa eli 13,3 % (12,8 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 513,2 (592,3) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 7,2 % 4 486,6 (1-6/2020: 4 184,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 9,3 %.
  • Liikevaihto kasvoi 8,6 % 5 137,3 (4 730,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 11,0 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 616,9 (512,7) miljoonaa euroa eli 12,0 % (10,8 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 623,9 (530,2) miljoonaa euroa eli 12,1 % (11,2 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 938,6 (939,2) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 4 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 2 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin olevan välillä 12,4 % ja 13,2 %. Olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet huhtikuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi ollut rajallinen.

AVAINLUVUT 4-6/2021 4-6/2020 Muutos 1-6/2021 1-6/2020 Muutos 1-12/202

0
Saadut tilaukset Me 2 410,7 2 075,4 16,2 % 4 486,6 4 184,7 7,2 % 8 185,1
Tilauskanta Me 8 272,5 8 307,3 -0,4 % 7 728,8
Liikevaihto Me 2 810,8 2 532,1 11,0 % 5 137,3 4 730,3 8,6 % 9 938,5
Liikevoitto Me 367,1 315,5 16,3 % 616,9 512,7 20,3 % 1 212,9
Liikevoittomarginaali % 13,1 12,5 12,0 10,8 12,2
Oikaistu liikevoitto Me 374,0 324,6 15,2 % 623,9 530,2 17,7 % 1 250,5
(Adjusted EBIT)*
Oikaistu % 13,3 12,8 12,1 11,2 12,6
liikevoittomarginaali
(Adjusted EBIT
-marginaali)*
Voitto ennen veroja Me 372,1 315,3 18,0 % 624,3 512,6 21,8 % 1 224,2
Tilikauden voitto Me 288,3 244,4 18,0 % 483,8 397,2 21,8 % 947,3
Laimentamaton e 0,55 0,47 17,6 % 0,92 0,76 21,1 % 1,81
osakekohtainen
tulos
Rahavirta Me 513,2 592,3 938,6 939,2 1 907,5
liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä
ja
veroja)
Korollinen nettovelka Me -1 501,4 -1 330,2 -1 953,8

Omavaraisuusaste % 38,4 40,8 45,5
Oman pääoman tuotto % 33,3 27,0 29,7
Nettokäyttöpääoma Me -1 311,0 -1 057,7 -1 160,1
(sisältäen
rahoituserät ja
verot)
Nettovelkaantumisaste % -57,3 -49,4 -61,1

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan. Tammi-kesäkuussa 2021 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 7,0 miljoonan euron kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin KONEen globaaleissa liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa Vuosina 2017-2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät Accelerate-ohjelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Toista vuosineljännestä sävytti vahva taloudellinen kehityksemme sekä markkinoiden elpymisen vahvistuminen. Kiinassa aktiviteetti pysyi korkealla tasolla, ja muualla liiketoimintaympäristö parantui Yhdysvaltojen ollessa selkeä valopilkku. Tilauksemme kasvoivat voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä, mikä osoittaa, että olemme onnistuneet hyödyntämään elpymisen tarjoamat mahdollisuudet. Myös liikevaihdon kasvu oli vankkaa kaikkien alueiden ja liiketoimintojen kasvaessa. Olen erityisen tyytyväinen huoltoliiketoiminnan palautumistahtiin, johon vaikutti harkinnanvaraisen aktiviteetin kasvaminen selvästi yli pandemiaa edeltävän tason. Rahavirta oli jälleen poikkeuksellisen korkealla tasolla, ja kannattavuuden paraneminen jatkui. Tämä on selvä osoitus toimintojemme ja liiketoimintamallimme vahvuudesta. Samalla kun odotamme markkinoiden elpymisen jatkuvan, ovat olosuhteet globaaleille toimitusketjuille edelleen haastavat. Materiaalikustannukset ovat korkealla tasolla, merirahdin kustannukset ovat nousseet dramaattisesti ja pula puolijohteista vaikuttaa kaikkiin edistyksellistä elektroniikkaa käyttäviin yrityksiin. Odotamme kuitenkin logistiikkaan ja komponenttien saatavuuteen liittyvien haasteiden alkavan helpottaa ensi vuoden alkua kohti mentäessä. Samanaikaisesti hinnankorotukset ovat alkaneet materialisoitua hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. KONEen työntekijät ovat toimineet tässä haastavassa tilanteessa esimerkillisesti ja turvanneet onnistuneesti asiakastoimitukset. Haluan kiittää heitä hyvästä työstä sekä mukautuvuudesta näinä poikkeuksellisina aikoina.

Älykkäiden, kestävien ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvien ratkaisujen kehittäminen on elintärkeää, jotta varmistamme, että olemme edelleen asiakkaidemme suosima kumppani. KONE DX -sarjan hissien tuonti markkinoille edistyy hyvin, ja olemme aktiivisesti lanseeranneet parannuksia DX-tarjoomaan sekä uusiin laitteisiin että modernisointeihin. KONE 24/7 Connected Services -palvelun hyvä vire on parantunut entisestään, ja vuosineljänneksen aikana näimme vahvaa kasvua kaikilla alueilla. Jatkamme panostuksia uusien ratkaisujen ja palveluiden yhdistämiseen hisseihimme ja liukuportaisiimme varmistaaksemme, että olemme jatkossakin kilpailukykyinen kumppani asiakkaidemme silmissä. Nämä ratkaisut voidaan räätälöidä kustannustehokkaasti asiakkaidemme tarpeisiin digitaalisen alustamme sekä avointen ohjelmointirajapintojen avulla. Yksi esimerkki tästä on konsepti pyörätuolin liittämisestä hissiin verkkoyhteyksillä; ratkaisu, joka tarjoaa pyörätuolien käyttäjille parempaa esteettömyyttä ja liikkumista.

"Kestävää menestystä asiakkaan kanssa"-strategiassa onnistuminen edellyttää osallistuvia ja osaavia työntekijöitä sekä uskollisia asiakkaita. Toisen vuosineljänneksen aikana toteutimme vuosittaiset henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselymme. Molempien kyselyiden tulokset olivat positiivisia. Työntekijämme pitävät edelleen KONEtta erinomaisena työpaikkana, jossa on terve yrityskulttuuri. Asiakasuskollisuus parani jälleen, ja saamme positiivista palautetta erityisesti tuotteiden ja palveluiden laadusta sekä yhteistyökyvystämme.

Täsmennämme vuoden 2021 liiketoimintanäkymiämme ensimmäisen vuosipuoliskon ollessa nyt takanamme. Liiketoiminnan vahvan kehityksen myötä odotamme liikevaihdon kasvavan 4-6 %. Korkeamman kustannustason vaikutukset tulevat kuitenkin olemaan entistä näkyvämpiä tulevien vuosineljännesten aikana. Näin ollen odotamme oikaistun liikevoittomarginaalin olevan välillä 12,4 ja 13,0 %. Olemme tehneet toimenpiteitä hintojen nostamiseksi useilla markkinoilla kompensoidaksemme kannattavuuteen kohdistuvia paineita, ja nähtävillä olevat merkit parantuvista markkinahinnoista ovat rohkaisevia. Kun samanaikaisesti painotamme tuottavuuden jatkuvaa parantamista ja erottautumista kilpailijoista lisäarvoa tuovilla ratkaisuilla, luomme vankan pohjan tulevalle kehitykselle." 

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2021

Globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan elpyminen jatkui vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä. Aktiviteetti oli voimakkainta asuinrakentamisen segmentissä.

Uuslaitemarkkinan kysyntä kasvoi ympäri maailmaa vertailukaudesta, johon COVID-19-pandemialla oli vahva vaikutus. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti. Kiinassa markkina kasvoi jo valmiiksi korkealta tasolta, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkinalla nähtiin vahvaa elpymistä edellisvuoteen nähden. Koko EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi selvästi.

Palvelumarkkinoilla aktiviteetti huollossa alkoi normalisoitua, ja kysyntä piristyi myös modernisointimarkkinalla.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Markkinahinnat alkoivat kuitenkin parantua vuosineljänneksen loppua kohden.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2021

COVID-19-pandemia vaikutti edelleen globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nähdyt merkit elpymisestä jatkoivat kuitenkin vahvistumistaan toisella vuosineljänneksellä. Asuinrakentamisen segmentissä aktiviteettiä tuki kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä, ja infrastruktuurisegmenttiä tukivat elvytystoimenpiteet. Kaupallisen segmentin aktiviteetti oli edelleen vähäistä.

Uuslaitemarkkinan kysyntä kasvoi selvästi. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat huomattavasti Kiinan kasvaessa voimakkaasti molemmilla vuosineljänneksillä ja muun Aasian ja Tyynenmeren alueen elpyessä toisella vuosineljänneksellä. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Lähi-idässä oli vakaa, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman.

Palvelumarkkinoilla huollon aktiviteetti oli resilienttiä ja alkoi normalisoitua ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohti. Viivästynyt päätöksenteko vaikutti modernisointimarkkinaan vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta kysyntä piristyi toisella vuosineljänneksellä.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Markkinahinnat alkoivat kuitenkin parantua katsauskauden loppua kohden.

Markkinanäkymät 2021 (päivitetty)

Kiinassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2020, joka oli jo markkina-aktiviteetiltaan hyvin vahva vuosi. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan matalaan vertailukauteen nähden. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

Huoltoaktiviteetin normalisoituessa ympäri maailmaa huollon odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Myös modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvun odotetaan olevan vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan ole...

Författare Cision