Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-21

KONJUNKTUR: MYCKET SOM TOPPAR NU, BIDRAR TILL ORO - EKONOMER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sådant som policystöd, BNP-tillväxtnivåer och inflation förefaller toppa i nuläget. Trots generellt sett nedpressade riskpremier kan det ändå finnas bra investeringslägen på aktiemarknaden. I rådande läge skapar de hägrande peakarna en förhöjd marknadsosäkerhet.

Det framhåller ekonomer i kommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Världsekonomin är i mitten av en uppcykel efter toppar i policystöd och tillväxt, och vad som förefaller vara ett tillfälligt lyft i inflationen. Vi förväntar oss att global tillväxt avtar till en fortsatt takt över trend under 2022", skriver förvaltningsfirman Pimco i en konjunkturuppdatering.

I denna miljö anges aktier och företagsobligationer tendera att utvecklas väl men med stora skillnader mellan tillgångar. Valet av sektorer och bolag anses i denna miljö vara av yttersta vikt.

"Mittperioden av uppcykler är vanligtvis gynnsamma perioder att vara investerad men med nedpressade riskpremier på marknader måste investerare förlita sig mer på sektors och tillgångsval för avkastning", skriver Pimco.

Förvaltningsfirman fokuserar avseende aktiemarknaden på företag som drar nytta av långsiktiga förändringar inom teknik, geopolitik och hållbarhet.

"ESG-linsen har fått oss att övervikta utvalda bolag i gröna sektorer (såsom förnybar energi), digitala sektorer (exempelvis halvledare) tillsammans med skogs- och massaprodukter medan vi är fortsatt försiktiga avseende fossilbränsleindustrier", skriver Pimco.

Avseende företagsobligationer ligger förvaltningsbolagets fokus på bostadsrelaterade sektorer. Samtidigt är Pimco svagt underviktad mot europeiska och amerikanska statsobligationer.

"Vi räknar med att räntor ligger ganska stilla under prognosperioden då centralbanker står redo att anta en långsam åtstramningsväg", framhåller Pimco i sin konjunkturprognos.

SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist skriver i bankens morgonbrev att snarare än oro för deltaviruset kan de nära förestående topparna i BNP-tillväxt, företagsintjäning, inflation samt centralbanksmjukhet tänkas ligga bakom de senaste dagarnas marknadssvängningar.

"Vi är sannolikt i en fyrklöver av "peak-lägen" för fyra cykler som helt naturligt skapar förhöjd osäkerhet om vart världen nu är på väg", framhåller han med tillägg att det är en miljö som bidrar till en nedåtpress i räntor.
Författare Direkt-SE