Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

KONJUNKTUR: SEB:S FÖRETAGARINDIKATOR SJÖNK I NOVEMBER

STOCKHOLM (Direkt) SEB:s företagarindikator, som mäter egenföretagares framtidsutsikter, sjönk till 18 i november jämfört med 19 i oktober.

Av de tillfrågade företagarna tror 32 procent på en positiv utveckling för verksamheten kommande tre månader, jämfört med 28 procent förra månaden, medan 14 procent tror på en negativ utveckling, jämfört med 9 procent föregående månad. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv respektive en negativ utveckling.

"Efter att ha tagit tempen på Sveriges enmansföretagare 12 månader i rad ser vi att deras optimism stigit gradvis under året. De senaste två månaderna har dock företagarna gått in i en något lugnare fas med tydliga tecken på avmattning", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

" Det är inte en särskilt förvånande utveckling efter att övriga ekonomin också börjat sakta in efter utdragna produktionsstörningar och en växande inflationsoro", fortsätter han.

Undersökningen mäter också hur egenföretagarnas omsättning, likviditet och arbetstid utvecklats den senaste månaden, jämfört med föregående månad. Även dessa indikatorer mäts som nettotal, det vill säga skillnaden mellan de som uppger en ökning respektive en minskning.

Indikatorn för omsättning är 3 i november, jämfört med 4 förra månaden. Indikatorn för likviditet är 7, jämfört med 8, och indikatorn för arbetstid är 6, jämfört med 5.
Företagarindikatorn nov okt sep
==============================================================
Företagarindikatorn 18 19 26
- Positiv 32 28 37
- Negativ 14 9 11
Omsättning 3 4 1
Likviditet 7 8 4
Arbetstid 6 5 4
==============================================================


Bild: Företagarindikatorn
Författare Direkt-SE