Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-26

Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget augusti 2014, nyckeltal

Tabell: Nyckeltal

Procentuell förändring om inget annat anges

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BNP till marknadspris 0,9 1,6 1,8 3,1 3,4 2,9 2,4
BNP, 1,3 1,6 1,9 2,9 3,1 3,1 2,5
kalenderkorrigerad
BNP i världen 3,2 3,1 3,4 3,8 4,0 4,2 4,2
Bytesbalans(1 6,5 6,8 6,1 5,9 5,3 5,0 4,7
Arbetade timmar(2 0,7 0,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,1
Sysselsättning 0,7 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0
Arbetslöshet(3 8,0 8,0 7,9 7,6 7,3 6,7 6,2
Arbetsmarknadsgap(4 -1,5 -2,0 -1,6 -1,4 -0,9 -0,2 0,3
BNP-gap(5 -1,6 -2,1 -2,3 -1,5 -0,7 0,0 0,3
Timlön(6 3,0 2,5 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2
Arbetskostnad 3,5 2,0 2,7 3,1 3,1 3,2 3,3
per timme i
näringslivet(2
Produktivitet i 1,4 1,6 0,8 1,9 2,2 2,0 1,8
näringslivet(2
KPI 0,9 0,0 0,0 1,1 2,2 2,7 2,9
KPIF 1,0 0,9 0,6 1,5 1,7 1,9 2,0
Reporänta(7,(8 1,00 0,75 0,25 0,50 1,00 1,75 2,25
Tioårig stats 1,6 2,1 1,8 2,1 2,7 3,3 3,8
-obligationsränta(7
Kronindex (KIX)(9 106,1 103,0 106,2 105,2 103,0 102,7 102,4
Offentligt finansiellt -0,7 -1,2 -2,2 -1,3 -0,5 0,5 1,3
sparande(1
Konjunkturjusterat 0,2 -0,7 -1,2 -0,7 0,0 0,6 1,2
sparande(10
Maastrichtskuld(1 38,3 40,5 42,3 41,3 40,4 38,8 36,7

1 Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften. 4
Skillnaden mellan faktiskt

och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt
arbetade timmar. 5 Skillnaden

mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell
BNP. 6 Enligt konjunkturlönestatistiken.

7 Procent. 8 Vid årets slut. 9 Index 1992-11-18=100. 10 Procent av
potentiell BNP.

Källor: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

För ytterligare information:

Joakim Skalin, Statistikansvarig prognoser, 08-453 59 83 (även mobil)

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=288778...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.