Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-20

Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget december 2016, nyckeltal

Tabell: Nyckeltal

Procentuell förändring när inte annat anges

+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP till marknadspris |4,1 |3,4 |2,2 |2,0 |1,7 |1,9 |1,9 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP per invånare |3,0 |2,2 |0,9 |0,8 |0,6 |0,8 |0,8 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP, kalenderkorrigerad |3,8 |3,2 |2,5 |2,1 |1,8 |1,7 |1,8 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP i världen |3,2 |3,2 |3,5 |3,5 |3,6 |3,6 |3,7 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Bytesbalans(1 |4,7 |4,8 |4,9 |4,8 |4,6 |4,3 |3,9 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetade timmar(2 |1,0 |1,8 |1,4 |1,0 |0,7 |0,4 |0,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Sysselsättning |1,4 |1,4 |1,3 |1,0 |0,7 |0,5 |0,4 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetslöshet(3 |7,4 |6,9 |6,5 |6,3 |6,2 |6,3 |6,5 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetsmarknadsgap(4 |-1,1 |-0,3 |0,3 |0,6 |0,7 |0,5 |0,2 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP-gap(5 |-0,6 |0,5 |1,0 |1,0 |0,8 |0,5 |0,2 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Timlön(6 |2,4 |2,5 |2,9 |3,1 |3,3 |3,5 |3,5 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetskostnad per timme(2 |4,1 |3,3 |3,3 |3,1 |3,3 |3,5 |3,5 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Produktivitet(2 |2,5 |1,2 |1,1 |1,1 |1,1 |1,3 |1,4 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|KPI |0,0 |1,0 |1,3 |1,7 |2,6 |3,3 |3,1 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|KPIF |0,9 |1,4 |1,6 |1,7 |1,9 |2,1 |2,1 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Reporänta(7,(8 |-0,35|-0,50|-0,50|-0,25|0,50 |1,75 |2,75 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Tioårig statsobl.ränta(7 |0,7 |0,5 |0,9 |1,6 |2,4 |3,0 |3,6 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kronindex (KIX)(9 |112,6|111,7|115,3|113,3|110,5|106,4|102,8|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Offentligt finansiellt sparande(1|0,2 |0,7 |0,2 |0,4 |0,8 |0,8 |0,6 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Strukturellt sparande(10 |-0,1 |0,4 |-0,1 |0,1 |0,3 |0,5 |0,5 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Maastrichtskuld(1 |43,9 |42,1 |39,6 |37,4 |35,9 |34,5 |33,4 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1 Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften. 4
Skillnaden mellan

faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av
potentiellt arbetade timmar.

5 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av
potentiell BNP.

6 Enligt konjunkturlönestatistiken. 7 Procent. 8 Vid årets slut. 9
Index 1992-11-18=100.

10 Procent av potentiell BNP.
Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och
Konjunkturinstitutet.

För ytterligare information:

Joakim Skalin, Statistikansvarig prognoser, 08-453 59 83 (även mobil)

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=384187...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.