Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-17

Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget juni 2014, nyckeltal

Tabell: Nyckeltal

Procentuell förändring när inte annat anges

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BNP till marknadspris 0,9 1,6 2,2 3,0 3,3 2,8 2,3
BNP, kalenderkorrigerad 1,3 1,6 2,3 2,8 3,1 3,0 2,4
Bytesbalans1) 6,5 6,8 6,0 5,6 5,1 4,9 4,5
Arbetade timmar2) 0,7 0,4 1,4 1,2 1,2 1,3 0,9
Sysselsättning 0,7 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 0,9
Arbetslöshet3) 8,0 8,0 8,1 7,7 7,3 6,7 6,3
Arbetsmarknadsgap4) -1,5 -1,9 -1,5 -1,2 -0,8 -0,2 0,2
BNP-gap5) -1,9 -2,3 -1,9 -1,3 -0,6 0,0 0,2
Timlön6) 3,0 2,6 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2
Arbetskostnad per timme 3,5 2,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
i näringslivet2)
Produktivitet i 1,3 1,7 1,3 1,9 2,2 2,0 1,8
näringslivet2)
KPI 0,9 0,0 -0,1 1,1 2,2 2,6 2,8
KPIF 1,0 0,9 0,5 1,3 1,6 1,8 2,0
Reporänta7),8) 1,00 0,75 0,50 0,75 1,50 2,25 2,75
Tioårig 1,6 2,1 2,1 2,5 3,0 3,5 4,0
statsobligationsränta7)
Kronindex (KIX)9) 106,1 103,0 104,7 102,6 100,6 100,6 100,6
BNP i världen 3,2 3,0 3,6 3,9 4,0 4,1 4,1
Offentligt finansiellt -0,7 -1,2 -2,1 -1,2 -0,5 0,5 1,2
sparande1)
Maastrichtskuld1) 38,3 40,5 41,6 40,8 39,9 38,3 36,3
Konjunkturjusterat 0,4 -0,7 -1,3 -0,6 0,0 0,6 1,2
sparande10)

1 Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften.
4 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt
i procent av potentiellt arbetade timmar.

5 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av
potentiell BNP.

6 Enligt konjunkturlönestatistiken. 7 Procent. 8 Vid årets slut. 9
Index 1992-11-18=100. 10 Procent av potentiell BNP.

Källor: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

Läs hela rapporten och hämta statistik på www.konj.se

För ytterligare information:

Joakim Skalin, Statistikansvarig prognoser, 08-453 59 83 (även mobil)

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=283476...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.