Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget mars 2019,nyckeltal

Tabell: Valda indikatorer

Procentuell förändring när inget annat anges

+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP till marknadspris |2,3 |1,5 |1,6 |1,5 |1,6 |1,6 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP per invånare |1,2 |0,5 |0,7 |0,5 |0,6 |0,8 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP, kalenderkorrigerad |2,4 |1,5 |1,4 |1,3 |1,6 |1,9 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP i världen |3,6 |3,4 |3,4 |3,3 |3,3 |3,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Bytesbalans(1 |3,4 |4,0 |3,9 |3,9 |3,9 |3,8 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetade timmar(2 |2,4 |1,2 |0,3 |0,2 |0,4 |0,6 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Sysselsättning |1,8 |1,1 |0,5 |0,5 |0,5 |0,7 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetslöshet(3 |6,3 |6,3 |6,4 |6,5 |6,7 |6,8 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetsmarknadsgap(4 |1,0 |1,2 |0,7 |0,3 |0,0 |0,0 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|BNP-gap(5 |1,6 |1,2 |0,7 |0,3 |0,0 |0,0 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Timlön(6 |2,6 |2,7 |2,9 |2,9 |3,1 |3,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Arbetskostnad per timme(2,(7 |2,6 |2,6 |2,8 |2,9 |3,1 |3,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Produktivitet(2 |0,1 |0,4 |1,1 |1,1 |1,2 |1,2 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|KPI |2,0 |1,8 |1,9 |2,2 |2,4 |2,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|KPIF |2,1 |1,7 |1,6 |1,8 |2,0 |2,0 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Reporänta(8,(9 |-0,50|-0,25|0,00 |0,50 |0,75 |1,25 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Tioårig statsobligationsränta(8 |0,7 |0,5 |0,9 |1,4 |1,8 |2,2 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kronindex (KIX)(10 |117,6|120,6|119,6|118,2|115,9|113,4|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Offentligt finansiellt sparande(1|0,7 |0,2 |0,3 |0,4 |0,2 |0,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Strukturellt sparande(11 |-0,1 |-0,1 |0,0 |0,3 |0,3 |0,3 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Maastrichtskuld(1 |38,9 |34,6 |34,4 |33,7 |33,2 |32,7 |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1 Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften. 4
Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i
procent av potentiellt arbetade timmar. 5 Skillnaden mellan faktisk
och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP. 6 Enligt
konjunkturlönestatistiken. 7 Avser anställdas timmar. 8 Procent. 9
Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
10 Index 1992-11-18=100. 11 Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och
Konjunkturinstitutet

Läs hela Konjunkturläget på www.konj.se
För ytterligare information kontakta:

Johan Samuelsson, prognosavdelningen, 08-453 59 50

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/16BA644E5F594BCAE0...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.