Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-24

Konjunkturprognos från OPs ekonomer: Ekonomin i ansträngt läge

OP Gruppens ekonomer bedömer i den senaste konjunkturprognosen att de
ekonomiska utsikterna försämrats. Den globala tillväxten är fortsatt
anspråkslös och det finns inga tecken på att den globala ekonomin skulle
återhämta sig.

Den globala ekonomin växer i år aningen långsammare än i fjol. OPs ekonomer
bedömer att den globala tillväxten 2016 knappt alls blir bättre än tillväxten
under de senaste åren.

- Ur Finlands synvinkel är inte endast recessionen i Ryssland särskilt
problematisk utan också det att världshandeln växer svagt i förhållande till
utvecklingen för BNP. Det bidrar till att efterfrågan på investeringar är
svag, vilket drabbar den finländska exporten, konstaterar OP Gruppens
chefsekonomReijo Heiskanen
.

Den finländska exporten till euroområdet har i år vuxit till sig. I år håller
tillväxten inom euroområdet på att något underskrida vårens förväntningar,
och inte heller nästa år förefaller den bli mycket bättre.

Det globala inflationstrycket är litet, och inflationen inom euroområdet
verkar bli mindre än vad centralbanken prognosticerat. ECB håller fast vid
sitt köpprogram för lån och torde behöva överväga ytterligare åtgärder.
Styrräntan hålls på den nuvarande nivån också nästa år. De största riskerna i
den globala ekonomin ansluter sig till utsikterna för tillväxt på
tillväxtmarknaderna. De här utsikterna kan försvagas ytterligare av att USA
stramar åt finanspolitiken.

Återhämtningen i Finland beror på investeringarna

I Finland blev den ekonomiska utvecklingen svag under början av året. Exporten
återhämtade sig inte till följd av bland annat att exporten till Ryssland
krympte. Den lilla ökningen i konsumtionen var positiv. OPs ekonomer bedömer
att Finlands BNP i år minskar med 0,3 procent och att den finländska ekonomin
2016 återhämtar sig med en tillväxt på 0,8 procent. Tillväxten beror på att
investeringarna ökar, konsumtionen fortsätter att växa något samt att
merparten av den negativa effekten av Rysslandsexporten har eliminerats.

- Den exportrelaterade återhämtning vi väntat på i flera år kom aldrig. Nästa
år stimuleras ekonomin mest av att investeringarna ökar. Senare kommer
tillväxten också att märkas genom att exportpotentialen ökar, säger
chefsekonom Heiskanen.

Inflationen hålls nästa år mycket låg. Såväl det globala kostnadstrycket som
det inhemska lönetrycket är litet. OPs ekonomer förväntar sig att
konsumentpriserna i år sjunker 0,2 procent och nästa år stiger med 0,6
procent. Arbetslösheten ökade överraskande snabbt under det första halvåret.
OPs ekonomer förväntar sig att arbetslösheten nästa år hålls på 9,4 procent.
Sysselsättningen fortsätter att minska i år och ökar inte i snitt heller
nästa år.

Underskottet i den offentliga ekonomin sjunker nästa år något under tre
procent i relation till BNP, då ekonomin återhämtar sig något och
besparingarna minskar utgifterna. Statens skuldsättningstakt i euro avtar
ändå knappt alls.

Den ekonomiska utvecklingen kan bli svagare än väntat, om utvecklingen på
exportmarknaden avtar ytterligare till exempel till följd av att den ryska
eller kinesiska ekonomin försvagas. Det strandade samhällsfördraget och den
finanspolitiska osäkerhet som det medför kan försvaga konsumenternas
förtroende och dämpa den inhemska efterfrågan. En positiv effekt kan följa av
att penningpolitiken globalt sett har mildrats, vilket stöder
exportefterfrågan med fördröjning.

- Finanspolitiken är igen inne i ett mycket svårt och föränderligt läge. Man
har redan noterat att utvecklingen i Finland är svag. Oförmågan att
planenligt genomföra finanspolitiska åtgärder syns såväl som en växande
arbetslöshet som ett försvagat förtroende i utlandet. Vi har inte råd att
göra misstag, konstaterar chefsekonom Heiskanen.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:
Chefsekonom Reijo Heiskanen, tfn 050 568 6623
Seniorekonom Timo Hirvonen, tfn 040 549 2476
Konsumentekonom Maarit Lindström, tfn 040 531 8262

Twitter: @OP_Ekonomistit

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster.
OPs grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens
bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
Målet är att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner.
OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP
Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.
Gruppen har 12 000 anställda.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt
ansvar för varandras skulder och åtaganden.
Det solidariska ansvaret i OP Gruppen grundar sig på lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker.
Pohjola Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OPs upplåning på
penning- och kapitalmarknaden.
www.op.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1947136

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.